Sigurnosni list
srpanj 2015
Fungicidi

Signum®

Aktivna tvar: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin

Kombinirani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti

1. mogućnost primjene u širokom spektru kultura

2. najkompletniji fungicid na tržištu

3. povoljne ekotoksikološke osobine

4. dovoljno kratka karenca za uspješan tretman i sigurnu primjenu

5. preporučen u integriranoj proizvodnji

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opće

Naziv:Signum®
Formulacija:Močive samodispergirajuće mikrogranule – WG
Aktivna tvar:
  • 267 g/kg Boskalid
  • 67 g/kg Pyraclostrobin
Oznaka proizvodaSignum® etiketa
Sigurnosno-tehnički listSignum MSDS
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetnicima

Jagoda

Jagoda

Koristi se u jagodama za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 1,5 kg/ha u 1000 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Koštičavo voće

Koristi se u koštićavom voću za suzbijanje uzročnika sušenja cvjetova i grančica (Monilia laxa) i truleži plodova (Monilia fructigena) u koncentraciji od 0,056% – 0,075%. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Sušenje cvjetova i grančica
0,056% – 0,075%. 7 (u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.
Trulež plodova
0,056 - 0,075% 7 (u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Krumpir

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Koncentrična pjegavost lista
0,25 kg/ha 14 (u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Kupus

Kupus

Koristi se u kupusu za suzbijanje prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicolla) i pjegavosti kupusnjača (Alternaria spp.) u količini od 1 kg /ha u 500 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Pjegavost kupusnjača
1,0 kg/ha 21 ( u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.
Prstenasta pjegavost
1,0 kg/ha 28 (u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Luk

Luk

Koristi se u luku za suzbijanje sive plijesni (Botrytis spp.) u količini od 1,5 kg/ha u 500 l vode/ha (150 g u 50 l vode na 1000 m2).

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Siva plijesan
1,5 kg/ha 28 (u danima) Preventivno

Mrkva

Mrkva

Koristi se u mrkvi za suzbijanje paleži lišća mrkve (Alternaria dauci) i pepelnica (Erisyphe heraclei) u količini od 0,75 – 1,0 kg/ha u 400 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Palež lišća mrkve
0,75 - 1,0 kg/ ha 14 ( u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.
Pepelnica
0,75 - 1,0 kg/ha 14 ( u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Paprika

Paprika

Koristi se u paprici za suzbijanje pepelnice (Leveillula taurica) u koncentraciji 0,1% – 0,15%. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Pepelnica
0,01 - 0,15% 7 dana za slatke sorte, 21 dan za ljute sorte Preventivno Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Rajčica

Rajčica

Koristi se u rajčici za suzbijanje pepelnice (Leveillula taurica) i sive plijesni (Botrytis cinerea) u koncentraciji 0,1% – 0,15%. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji. Utrošak vode: 200-1000 l/ha.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Pepelnica
0,1 - 0,15% 3 dana Preventivno Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Salata

Salata

u salatama glavaticama, za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 1,0 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Bijela trulež
1,0 kg/ha 14 (u danima) Preventivno Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.