Sigurnosni list
kolovoz 2015
Herbicidi

Pyramin® WG

Aktivna tvar: 650 g/l kloridazon

Visoko selektivan i kontaktno-sistemičan zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj, stočnoj repi i cikli.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti

Prednost uporabe pripravka Pyramin® WG je u univerzalnom načinu primjene:

1. prije sjetve

2. poslije sjetve, a prije nicanja

3. poslije nicanja šećerne repe

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opće

Naziv:Pyramin® WG
Formulacija:močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju
Aktivna tvar:
  • 650 g/l Kloridazon
Oznaka proizvodaPyramin® WG etiketa
Sigurnosno-tehnički listPyramin WG MSDS
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetnicima

Cikla

Cikla
Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Širokolisni korovi
pročitati Pyramin® WG etiketu (ovisno o vremenu primjene) 91 dan Prije sjetve uz inkorporaciju na dubini 2-5 cm u sušnim područjima. Poslije sjetve, prije nicanja usjeva u područjima s dovoljno oborina. Poslije nicanja usjeva u fazi 2-4 lista, kada su korovi u fazi 1-2 lista Smije se primjeniti najviše do 4 puta godišnje na istoj površini.

Stočna repa

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Širokolisni korovi
vidjeti na Pyramin® WG etiketi (ovisno o vremenu primjene) 91 dan Prije sjetve uz inkorporaciju na dubini 2-5 cm u sušnim područjima. Poslije sjetve, prije nicanja usjeva u područjima s dovoljno oborina. Poslije nicanja usjeva u fazi 2-4 lista, kada su korovi u fazi 1-2 lista Smije se primjeniti najviše do 4 puta godišnje na istoj površini.

Šećerna repa

Šećerna repa
Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Širokolisni korovi
pročitati Pyramin® WG etiketu (ovisno o vremenu primjene) 91 dan Prije sjetve uz inkorporaciju na dubini 2-5 cm u sušnim područjima. Poslije sjetve, prije nicanja usjeva u područjima s dovoljno oborina. Poslije nicanja usjeva u fazi 2-4 lista, kada su korovi u fazi 1-2 lista Smije se primjeniti najviše do četiri puta godišnje na istoj površini.

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.