Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

BASF Agro Vijesti

BASF Agro novosti ili vijesti iz poljoprivrede

Sve poljoprivredne teme na jednom mjestu!

BASF agro tim za sve poljoprivrednike želi sažeti na jednom mjestu sve aktualne teme iz zaštite bilja. Pratimo na terenu fenofaze bilja, faze korova, pojavu bolesti ili prve generacije insekata koji uzrokuju razna oštećenja kultura a samim time i prinosa. Kako biste bili što uspješniji čitajte nas redovito i pratitie naše preporuke za zdravlje vaših biljaka a time i veći prinos. Pravilna zaštita bilja na koju u profesionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji otpada oko 10% ukupnog ulaganja štiti 100% prinosa kojim ujedno povećavate i vaš prihod. Čitamo se!

Sales & Key account Area West / Croatia

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Sales Manager APEO / Area West

Tehnička podrška za područje kontinentalnog dijela Hrvatske i Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije

Početak stranice