Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Cambio®

Herbicidi

Aktivna tvar: bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l

Cambio® je kontaktno-translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Prednosti

Cambio® je vrlo uspješna kombinacija dviju aktivnih tvari. Herbicid na bazi nikosulfurona i Cambio® optimalno se dopunjuju u sistemu zaštite kukuruza. Uz visoku selektivnost ovom kombinacijom postignuto je sigurno i djelotvorno ciljano suzbijanje svih korova u kukuruzu.

Generalne informacije

Ime Cambio®
Formuliranje vodotopivi koncentrat (SL)
Sastojci 90 g/l Dicamba, 320 g/l Bentazon
Etiketa Cambio
Sigurnosno tehnički list / MSDS CAMBIO

Cambio® onemogućava fotosintezu i na taj način zaustavlja porast korova. Kombinacijom dvije aktivne tvari dobiven je i dvostruki način djelovanja: kontaktni od bentazona i translokacijski od dikambe. Prvi je simptom zaustavljanje porasta i uvrtanje korova; ubrzo zatim dolazi do pojave nekroze lista i do postupnog uvenuća cijele biljke. Na taj način osigurana je visoka selektivnost na kukuruzu uz visoku djelotvornost na najvažnije širokolisne korove. Cambio® uspješno suzbija širokolisne korove u kukuruzu djelujući preko lista i preko tla. To mu osigurava dugotrajnije djelovanje. Cambio osim brojnih jednogodišnjih korova (štir, loboda, mračnjak, limundžik i dr.) efikasno suzbija i otporne višegodišnje korove poput osjaka, dvornika, divljeg pelina, ladoleža i dr. Odlično suzbija i korove otporne na atrazin i 2,4-D (štir, loboda).

Ne preporuča se primjena u uzgoju sjemenskog kukuruza. Tretiranje iz aviona nije dopušteno. Tretirati kada se najmanje 6 sati ne očekuje kiša.

Ne smije se miješati sa insketicidima i svim kiselim preparatima. Spriječiti zanošenje škropiva na susjedne širokolisne usjeve.

Početak stranice