Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Zaštita podataka

Informacije o zaštiti podataka za kupce, zainteresirane strane i distribucijske partnere BASF-a

Tema zaštite podataka glavni je prioritet BASF-a (u nastavku "mi" ili "nas"). Naravno, to također uključuje osiguravanje visoke razine transparentnosti. Da se osigura ta transparentnost, sljedeći dokument pruža informacije o načinu obrade osobnih podataka osoba za kontakt naših kupaca, zainteresiranih strana ili distribucijskih partnera (u nastavku "naše osobe za kontakt"). Naravno, obrađujemo osobne podatke samo izričito u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka koji su na snazi.

Tko je odgovoran za obradu podataka, a tko je predstavnik za zaštitu podataka?

Našem predstavniku za zaštitu podataka možete se obratiti na:

Telefonski broj: 01 6000011

E-pošta: kristine.zivkovic@basf.com

Poštanska adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 ZAgreb

Koje kategorije podataka upotrebljavamo i otkuda one dolaze?

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 Informacije za kontakt naših osoba za kontakt (ime i prezime; adresa i telefonski broj, broj mobilnog telefona, broj faksa i adresa e-pošte).

 Druge informacije potrebne za izvršenje ugovornog odnosa ili projekta s našim kupcima i distribucijskim partnerima (kao što su detalji za plaćanje, detalji narudžbe itd..).

 Druge informacije koje su potrebne za ispunjavanje zahtjeva naših osoba za kontakt ili jasnu identifikaciju naših osoba za kontakt u našim sustavima.

Prikupljamo osobne informacije o našim osobama za kontakt izravno od naših osoba za kontakt ili od naših kupaca ili distribucijskih partnera tijekom ugovornog odnosa.

Osim toga, na odgovarajući način obrađujemo osobne informacije koje smo prikupili iz javnih izvora.

U koje se svrhe obrađuju podaci i koji je pravni temelj njihove obrade?

Obrađujemo osobne podatke naših osoba za kontakt u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (General Data Protection Regulation - GDPR) i drugih bitnih zakona ([..]).

Obrada podataka služi u sljedeće svrhe:

 Komunikacija s našim osobama za kontakt o proizvodima, uslugama i projektima (npr. redovna distribucija informacija i biltena).

 Ispunjavanje zahtjeva naših osoba za kontakt, kupaca, zainteresiranih strana ili distribucijskih partnera.

 Planiranje, izvršavanje ili administriranje našeg (ugovornog) odnosa s kupcima, distribucijskim partnerima, zainteresiranim stranama ili našim osobama za kontakt, npr. za obradu narudžbi, u računovodstvene svrhe, za izvršenje isporuka i organizaciju transporta.

 Izvršavanje ispunjavanja upitnika za kupce, marketinških kampanja, analiza tržišta, tombola, natjecanja ili sličnih akcija ili događaja.

 Zadržavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda i usluga te sigurnosti i funkcionalnosti naših internetskih stranica; izbjegavanje i otkrivanje sigurnosnih rizika, prijevarnih radnji ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji.

 Zadržavanje i zaštita sigurnosti naših prostorija i ureda (npr. obavljanje provjere pristupa, izdavanje privremenih dozvola pristupa).

 Postupanje u skladu sa zakonskim zahtjevima (npr. ispunjavanje financijskih ili gospodarskih obveza zadržavanja; sprječavanje pranja novca ili gospodarskog kriminala).

 Rješavanje sporova i pravnih tužbi, utvrđivanje, rješavanje ili obrana od pravnih potraživanja ili parnica, primjena postojećih ugovora.

Obrada gore navedenih kategorija podataka potrebna je za ispunjavanje tih svrha.

Ako to nije izričito utvrđeno, pravni temelj obrade podataka je članak 6. odlomak 1. točke (b) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a.

Osim toga, također smo ishodili izričito odobrenje od naših osoba za kontakt da prikupljamo osobne podatke u skladu s člankom 6. odlomkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a.

Ako namjeravamo obrađivati osobne podatke naših osoba za kontakt u svrhe koje nisu gore navedene, na odgovarajući ćemo način o tome obavijestiti naše osobe za kontakt prije takve obrade.

Kome se prenose osobni podaci?

U našem društvu pristup podacima dobivaju samo osobe i tijela koji trebaju osobne podatke o našim osobama za kontakt kako bi ispunili gore navedene svrhe.

U našem koncernu društava osobni podaci naših osoba za kontakt pružaju se određenim društvima u koncernu ako ona središnje obavljaju ključne zadatke za povezana društva u koncernu društava ili ako obavljaju funkcije u više društava na temelju organizacijske strukture ili ako je to potrebno za ispunjavanje gore navedenih svrha.

Možemo prenijeti osobne podatke naših osoba za kontakt nadzornim vlastima, sudovima ili odvjetničkim uredima u mjeri u kojoj je to potrebno za postupanje u skladu sa zakonom koji je na snazi ili za izvršenje, primjenu ili obranu zakonskih prava ako je to dopušteno zakonom.

Također surađujemo s pružateljima usluga u ispunjavanju gore navedenih svrha. Ti pružatelji usluga obrađuju osobne podatke naših osoba za kontakt u naše ime i isključivo u skladu s našim uputama. Oni su ugovorom obvezni pridržavati se propisa o zaštiti podataka koji su na snazi.

U nekim slučajevima otkrivamo osobne podatke pružateljima usluga ili koncernu društava u području izvan Europskog gospodarskog prostora ("države treće strane") u kojem odgovarajuća razina zaštite podataka nije zajamčena zakonima koji su na snazi. U takvim slučajevima uvodimo odgovarajuće mjere za omogućavanje zaštite osobnih podataka naših osoba za kontakt i za osiguravanje odgovarajuće razine zaštite podataka. Stoga otkrivamo osobne informacije naših osoba za kontakt primateljima izvan koncerna društava koji se nalaze u državi treće strane samo ako su ti primatelji potpisali Standardne ugovorne klauzule EU-a s nama ili ako su ti primatelji primijenili Obvezujuće korporacijske propise.

Dodatne informacije i kopiju uvedenih mjera možete dobiti od gore navedenih kontakata.

Koliko dugo zadržavamo osobne podatke naših osoba za kontakt?

Ako to nije drugačije utvrđeno (npr. posebnim obrascem za pristanak), brišemo ili blokiramo osobne podatke naših osoba za kontakt kada oni više nisu potrebni u gore navedene svrhe, osim ako bi njihovo brisanje ili blokiranje dovelo do povrede naših zakonskih obveza o pružanju i čuvanju evidencije (npr. razdoblja zadržavanja propisana gospodarskim ili poreznim zakonima).

Koja prava zaštite podataka mogu zatražiti odgovarajuće strane?

Naše osobe za kontakt mogu na gornju adresu zatražiti informacije o osobnim podacima koje pohranjujemo i obrađujemo o njima. Osim toga, u određenim okolnostima naše osobe za kontakt mogu zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka o njima. One također mogu imati pravo ograničiti obradu osobnih podataka i prava na otkrivanje podataka koje su pružile u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku.

Pravo prigovora

Ako se obrada temelji na pristanku, naše osobe za kontakt imaju u bilo koje vrijeme pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka povezanih s njima. Ako obrađujemo osobne podatke naših osoba za kontakt da zaštitimo svoje zakonite interese, naše osobe za kontakt mogu u bilo koje vrijeme uložiti prigovor na obradu iz razloga koji su se pojavili u njihovoj specifičnoj situaciji. U slučaju prigovora prekinut ćemo obradu osobnih podataka odgovarajućeg podatkovnog subjekta, osim ako možemo pronaći bitne razloge koji bi prevladali nad interesima, pravima i slobodama naših osoba za kontakt ili dokazati da obrada služi za utvrđivanje, izvršenje, obranu od zakonskih potraživanja ili parnice.

Gdje se mogu predati prigovori?

Neovisno o drugom pravnom lijeku u skladu s upravnim zakonom ili sudskom lijeku, naše osobe za kontakt imaju pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu, posebno u državi članici u kojoj imaju prebivalište ili u kojoj se pojavila navodna povreda ako naše osobe za kontakt vjeruju da je obrada osobnih podataka povezanih s njima dovela do povrede Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a.

Nadzorno tijelo kojem se predaje prigovor treba obavijestiti osobu koja ulaže prigovor o situaciji i rezultatima njezinog prigovora, uključujući opciju pravnog lijeka u skladu s člankom 78. Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja ili ideja, možete se obratiti predstavniku za zaštitu podataka u okviru kompanije BASF SE, koji će Vam sa zadovoljstvom pomoći. Neprekidni razvoj interneta nalaže povremeno prilagođavanje naših pravila za zaštitu podataka. Stoga zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku vršimo odgovarajuće izmjene.

Službenik za zaštitu podataka u BASF SE

Ralf Herold

BASF SE

ZOK - Z 36

67056 Ludwigshafen

Tel.: +49 (0) 621 60 43785

Fax: +49 (0) 621 60 22516

ralf.herold@basf.com

Početak stranice