BASF - The Chemical Company

BASF je vodeća kemijska tvrtka na svijetu - The Chemical Company. Proizvodni program obuhvaća kemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine kemikalije,naftu i plin. Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF svojim proizvodnim asortimanom od preko 8.000 artikala pomaže kupcima iz preko170 zemalja svijeta u realizaciji poslovnih uspjeha i stvaranju boljeg životne kvalitete. U 2007. godini BASF je sa 95.000 zaposlenih širom svijeta ostvario promet od približno 52,6 milijardi EUR.

BASF Croatia d.o.o.

BASF Croatia d.o.o. osnovala je 1998. godine kompanija BASF AG iz Njemačke koja ima 100 postotni udjel u kompaniji. Cilj je kompanije BASF Croatia d.o.o. na hrvatskom tržištu realizirati osnovnu ideju koncerna BASF – ostati vodeća kemijska kompanija uz pomoć kontinuiranih inovacija i visoko kvalitetnih proizvoda koji našim klijentima omogućuju uspjeh u njihovim sektorima, kao i poboljšanje kvalitete života.

Vizija:

Biti vodeći svjetski lider u inovacijama u području fitofarmacije, dajući pri tom značajan doprinos razvoju i realizaciji projekta za proizvodnju zdrastveno sigurne hrane i očuvanja životne sredine.

Misija:

U centru svih aktivnosti tvrtke BASF i našeg stručnog tima nalazi se želja za ostvarivanjem potreba naših krajnjih korisnika. Iskusan i motiviran tim i usluge koje nudimo čine nas snažnim partnerom svima koji u svom poslu koriste sredstva za zaštitu bilja. Proizvodi vrhunske kvalitete, očuvanje životne sredine i intenzivna edukacija poljoprivrednih proizvođača o primjeni sredstava za zaštitu bilja predstavljaju ciljeve koji su jasno definirani u poslovnoj politici tvrtke BASF.

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.