BASF Croatia d.o.o.

Osnovne informacije

Ivana Lučića 2a,

10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 60 00 020

Fax: +385 1 60 00 090

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.