BASF Agricultural Solutions Croatia

Kukuruz

AgCelence obuhvaća fiziološke prednosti kako bi smanjio stres sa dobrom kontrolom bolesti lišća koja vodi do povećanja prinosa.

AgCelence zapravo potiče zdravlje vašeg kukuruza, poboljšava stabilnost i otpornost biljke. To omogućava biljkama da skoncentriraju svoju energiju na veću proizvodnju kukuruza. Time stječete povjerenje da ste dobili maksimalno od vaših ulaganja u proizvodnju.

JavaScript je isključen. Uključite ga kako biste mogli u potpunosti pregledati stranicu.

Za pregledavanje ove web stranice, potrebno je uključiti JavaScript.

JavaScript je isključen. Uključite ga kako biste mogli u potpunosti pregledati stranicu.

Za pregledavanje ove web stranice, potrebno je uključiti JavaScript.

JavaScript je isključen. Uključite ga kako biste mogli u potpunosti pregledati stranicu.

Za pregledavanje ove web stranice, potrebno je uključiti JavaScript.

Opera®

- sredstvo za zaštitu pšenice i ječma od sada ima registraciju i u kukuruzu u kojem pokazuje fantastične rezultate s AgCelence efektima.

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.