BASF Agricultural Solutions Croatia
Sigurnosni list
ožujka 2019
Fungicidi

Forum® Star

Aktivna tvar: 113 g/kg dimetomorf i 600g/kg folpet

Kombinirani fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače u vinovoj lozi. Kombinacija aktivnih tvari osigurava potpunu zaštitu lista i grožđa vinove loze od plamenjače.

Kulture:

stolno grožđe

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti

1. osigurava podjednako dobru zaštitu svih dijelova vinove loze (list i grozd) od plamenjače

2. kombinacijom dviju aktivnih tvari postignuta je optimalna i dugotrajna zaštita

3. neovisan o vremenskim uvjetima

4. nema opasnosti od fitotoksičnosti

5. preporučen je u integriranoj proizvodnji grožđa i vina

Kontakt

Martin Androšević

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Slobodno me kontaktirajte

+385 99 4818 505

Informacije o proizvodu

Opće

Naziv:Forum® Star
Formulacija:Močive samodispergirajuće mikrogranule - WG
Aktivna tvar:
  • 113 g/kg Dimetomorf
  • 600 g/kg Folpet
Oznaka proizvodaForum® Star etiketa
Sigurnosno-tehnički listForum Star MSDS
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetnicima

stolno grožđe

stolno grožđe

Upotrebljava se za suzbijanje:

- plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i sive plijesni (Botrytis cinerea) u koncentraciji 0,175-0,2% (175-200 g u 100 l vode). Primjenjuje se klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama i raspršivaćima.

NAPOMENA: Gore navedene koncentracije predpostavljaju da se troši 1000 l škropiva po hektaru voćnjaka ili vinograda. Ako se za primjenu koriste prskalice koje proizvode vrlo fine kapljice pa troše manje škropiva po hektaru (manje od 1000 l/ha) ili raspršivaći koji troše još manje škropiva, tada treba povećati koncentraciju sredstva za toliko za koliko se količina škropiva snizila ispod 1000 l škropiva po hektaru.

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Plamenjača vinove loze
0,175 - 0,2% (175 - 200 g u 100 litara vode) 35 dana za stolne sorte grožđa, 42 dana za za vinske sorte grožđa U takozvanom blok tretmanu (dva puta uzastopno) u razmacima od 10-12 dana, kada je najveća opasnost od plamenjače i kada je vinograd najosjetljiviji na bolest. To je od početka cvatnje do faze zatvaranja grozda Smije se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji.

Kontakt

Martin Androšević

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Slobodno me kontaktirajte

+385 99 4818 505

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.