Sigurnosni list
kolovoz 2017
Herbicidi

Pyramin® WG

Aktivna tvar: 650 g/l kloridazon

Visoko selektivan i kontaktno-sistemičan zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj, stočnoj repi i cikli.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti

Prednost uporabe pripravka Pyramin® WG je u univerzalnom načinu primjene:

1. prije sjetve

2. poslije sjetve, a prije nicanja

3. poslije nicanja šećerne repe

Kontakt

Martin Androšević

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Slobodno me kontaktirajte

+385 99 4818 505

Informacije o proizvodu

Opće

Naziv:Pyramin® WG
Formulacija:močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju
Aktivna tvar:
  • 650 g/l Kloridazon
Oznaka proizvodaPyramin® WG etiketa
Sigurnosno-tehnički listPyramin WG MSDS
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetnicima

konvencionalna repica/kanola

Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Širokolisni korovi
vidjeti na Pyramin® WG etiketi (ovisno o vremenu primjene) 93 dana a) prije sjetve u aridnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manjom od 750 mm), primjenom u količini od najviše 4 kg/ha uz utrošak vode 100 - 400 l/ha (400 g sredstva u 10 - 40 l/ha) b) nakon sjetve a prije nicanja u humidinijim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina većom od 750 mm) u količini 3 kg /ha (300 g na 1000m2) na lakšim i srednje teškim tlima, te 3,5 - 4 kg/ha (350-400 g na 1000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima. Za suzbijanje travnih korova može se miješati sa sredstvima na osnovi S-metaklora i dimetenamida-p. c) nakon nicanja tretirati treba sa količinama u dvije (1,5 + 1,5 kg/ha (150 g na 1000m2)) do tri (1,0 + 1,0 + 1,0 kg/ha (100gna 1000 m2)) razdvojene primjene. Prvo tretiranje u količini 1 kg/ha obaviti kada su korovi razvili kotiledone do 2 prava lista, a šećerna i stočna repa su u stadiju kotiledona. Naknadni tretmani su također u ranim razvojnim stadijima korova, odnosno prije nego se razvijeniji korovi oporave od prethodnog tretmana. U kotiledonima šećerne i stočne repe u kombinacijama tretira se s sredstvom Pyramin WG s količinom od 1 kg/ha uz 1 l/ha sredstva na osnovi fenmedifama (16%) ili fenfedifama/desmedifama (8% / 8%). Cikla kod prvog tretiranja treba imati barem jedan par razvijenih pravih listova. Razmaci tretiranja su 5 - 15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim uvjetima, odnosno o porastu šećerne repe i korova. Primjena biljnih i mineralnih uljnih sredstava te okvašivača preporuča se u posebno nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koje se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija. Smije se primjeniti najviše jednom u tri godine na istoj površini.

repa

repa
Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Širokolisni korovi
pročitati Pyramin® WG etiketu (ovisno o vremenu primjene) 93 dana a) prije sjetve u aridnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manjom od 750 mm), primjenom u količini od najviše 4 kg/ha uz utrošak vode 100 - 400 l/ha (400 g sredstva u 10 - 40 l/ha) b) nakon sjetve a prije nicanja u humidinijim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina većom od 750 mm) u količini 3 kg /ha (300 g na 1000m2) na lakšim i srednje teškim tlima, te 3,5 - 4 kg/ha (350-400 g na 1000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima. Za suzbijanje travnih korova može se miješati sa sredstvima na osnovi S-metaklora i dimetenamida-p. c) nakon nicanja tretirati treba sa količinama u dvije (1,5 + 1,5 kg/ha (150 g na 1000m2)) do tri (1,0 + 1,0 + 1,0 kg/ha (100gna 1000 m2)) razdvojene primjene. Prvo tretiranje u količini 1 kg/ha obaviti kada su korovi razvili kotiledone do 2 prava lista, a šećerna i stočna repa su u stadiju kotiledona. Naknadni tretmani su također u ranim razvojnim stadijima korova, odnosno prije nego se razvijeniji korovi oporave od prethodnog tretmana. U kotiledonima šećerne i stočne repe u kombinacijama tretira se s sredstvom Pyramin WG s količinom od 1 kg/ha uz 1 l/ha sredstva na osnovi fenmedifama (16%) ili fenfedifama/desmedifama (8% / 8%). Cikla kod prvog tretiranja treba imati barem jedan par razvijenih pravih listova. Razmaci tretiranja su 5 - 15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim uvjetima, odnosno o porastu šećerne repe i korova. Primjena biljnih i mineralnih uljnih sredstava te okvašivača preporuča se u posebno nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koje se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija. Smije se primjeniti najviše jednom u tri godine na istoj površini.

šećerna repa

šećerna repa
Efikasnost
Količina primjene
Karenca
Vrijeme primjene
Broj aplikacija
Širokolisni korovi
pročitati Pyramin® WG etiketu (ovisno o vremenu primjene) OVP a) prije sjetve u aridnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manjom od 750 mm), primjenom u količini od najviše 4 kg/ha uz utrošak vode 100 - 400 l/ha (400 g sredstva u 10 - 40 l/ha) b) nakon sjetve a prije nicanja u humidinijim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina većom od 750 mm) u količini 3 kg /ha (300 g na 1000m2) na lakšim i srednje teškim tlima, te 3,5 - 4 kg/ha (350-400 g na 1000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima. Za suzbijanje travnih korova može se miješati sa sredstvima na osnovi S-metaklora i dimetenamida-p. c) nakon nicanja tretirati treba sa količinama u dvije (1,5 + 1,5 kg/ha (150 g na 1000m2)) do tri (1,0 + 1,0 + 1,0 kg/ha (100gna 1000 m2)) razdvojene primjene. Prvo tretiranje u količini 1 kg/ha obaviti kada su korovi razvili kotiledone do 2 prava lista, a šećerna i stočna repa su u stadiju kotiledona. Naknadni tretmani su također u ranim razvojnim stadijima korova, odnosno prije nego se razvijeniji korovi oporave od prethodnog tretmana. U kotiledonima šećerne i stočne repe u kombinacijama tretira se s sredstvom Pyramin WG s količinom od 1 kg/ha uz 1 l/ha sredstva na osnovi fenmedifama (16%) ili fenfedifama/desmedifama (8% / 8%). Cikla kod prvog tretiranja treba imati barem jedan par razvijenih pravih listova. Razmaci tretiranja su 5 - 15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim uvjetima, odnosno o porastu šećerne repe i korova. Primjena biljnih i mineralnih uljnih sredstava te okvašivača preporuča se u posebno nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koje se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija. Smije se primjeniti najviše jednom u tri godine na istoj površini.

Kontakt

Martin Androšević

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Slobodno me kontaktirajte

+385 99 4818 505

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.