BASF Agricultural Solutions Croatia

Insekticidna mreža Storanet®

Insekticidna mreža namijenjena za zaštitu:

- oborenog drva bjelogorica i crnogorica odloženog u hrpi ili pojedinačnih debala na stovarištima, u šumama, na livadama i u skladištima i rezanog drva bjelogorica i crnogorica u pilanama i skladištima od napada štetnih kukaca

Prednosti

1. Insekticidna mreža se postavlja preventivno prije pojave štetnih kukaca od proljeća do jeseni.

2. Ima brzo kontaktno djelovanje na insekte obzirom da se aktivna tvar nalazi na samoj površini mreže. U slučaju da su štetnici već prisutni u drvu, pokrivanjem mrežom sprječavamo njihov izlazak i širenje napada.

3. Učinak mreže traje do 6 mjeseci.

4. Mreža se može više puta upotrijebiti pod uvjetom da je ispravno skladištena.

Primjena

Storanet® je insekticidna mreža kontaktnog djelovanja namijenjena za zaštitu oborenog drva bjelogorica i crnogorica odloženog u hrpi ili pojedinačnih debala na stovarištima, u šumama, na livadama i u skladištima i rezanog drva bjelogorica i crnogorica u pilanama i skladištima od napada: potkornjaka (Scolytidae), a naročito koraša i drvaša (mušica) u crnogoricama (Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips sexdentatus, Tomicus spp., Pityokteines spp., Cryphalus piceae, Xyloterus lineatus, Gnatotrichus sulcatus), u bjelogoricama (Scolytus intricatus, Xyloterus signatus, Xyloterus domesticus, Xyleborus spp., Xylosandrus germanus), hrastovog valjkastog srčikara (Platypus cylindrus), drvaši (Lymexyloidea), naročito smeđastog drvaša (Hylocoetus dermestoides), krasnika (Buprestidae) na bjelogoricama i crnogoricama, strizibuba (Cerambycidae), štetnih vrsta iz rodova Tetropium, Monochamus i Saperda (ose drvarice), štetne vrste iz rodova Sirex, Urocerus, Tremex i Xyphidria .

Insekticidna mreža se postavlja preventivno prije pojave štetnih kukaca od proljeća do jeseni.

Storanet® ima brzo kontaktno djelovanje na insekte obzirom da se aktivna tvar nalazi na samoj površini mreže.

U slučaju da su štetnici već prisutni u drvu, pokrivanjem mrežom sprječavamo njihov izlazak i širenje napada.

Učinak mreže traje do 6 mjeseci. Mreža se može više puta upotrijebiti pod uvjetom da je ispravno skladištena.

Veličina mreže:

 50 m2 za prekrivanje pojedinačnog debla;

 100 m2 za stovarišta za trupce, hrpa drva do najviše 19 m3;

 200 m2 za stovarišta za trupce, hrpa drva do najviše 38 m3.

Priprema sredstva za primjenu i način primjene

Mreža se stavlja na način da u potpunosti prekrije pojedinačno deblo, hrpu drva ili hrpu rezanog drva. Širina Storanet® mreže iznosi 8 m ili 10 m, a isporučuje se namotana u plastičnoj ambalaži radi lakšeg transporta do mjesta primjene.

Ukupna dužina namotane mreže iznosi 12,5 m ili 20 m. Jedna ili dvije osobe namotanu mrežu ručno razvlače za sva četiri kuta preko objekta koji se želi zaštititi (pojedinačna debla, stovarišta za trupce ili prostorno drvo) te je pričvršćuju umjetnim ili prirodnim pomoćnim sredstvima.

Kod manjih stovarišta dovoljno je mrežu učvrstiti na krajevima, vrhu i podnožju debla. Kod većih stovarišta iznad 20 m3, na svakih 5 metara na stovarištu, trebalo bi mrežu pričvrstiti drvom. Mrežu treba pričvrstiti u podnožju hrpe sa svake strane stavljanjem na krajeve mreže drvo ili kamen.

Kod postavljanja ili skidanja mreže treba voditi računa o tome da se Storanet® mreža ne podere na granama ili nekim drugim oštrim rubovima drveta. Manja oštećenja do 5 cm ne utječu negativno na zaštitu drveta. Veća oštećenja moraju se dodatno prekriti ili pokrpati jednostavnim sredstvima poput konca, spajalica ili uzica. Pojedinačna vrijedna debla npr. hrasta za furnir, koja se trebaju skladištiti u šumi kroz duži vremenski period, mogu se vrlo dobro zaštititi od propadanja uslijed napada štetnih kukaca tijekom čitavog vegetacijskog razdoblja.

Prije transporta, mreža Storanet® skida se s drveta te se može ponovo koristiti ako nije oštećena.

Storanet® mreža se može koristiti najviše 6 mjeseci ako je izložena djelovanju UV zraka i topline. Stoga kod međuskladištenja te skladištenja preko zime mrežu treba uvijek spremiti u plastičnu vreću i skladištiti na tamnom i hladnom mjestu.

Na oborena debla zaštićena sredstvom Storanet® obavezno je postaviti upozoravajući natpis:

Mreža je tretirana insekticidnim sredstvom. Izbjegavati svaki dodir s kožom i odjećom, ne zadržavati se u neposrednoj blizini.

Mogući utjecaj na učinkovitost Storanet® mreža djeluje već i pri niskim temperaturama. Stoga je posebice primjerena kada se opasnost utvrdi u rano proljeće, odnosno kod slaganja debla/ drveta.

Storanet® se može kasnije ukloniti s objekta koji štiti, obzirom da čak pri postojano visokim temperaturama, višim od 20 °C i dugim kišnim razdobljima njegov učinak traje 6 mjeseci. Time je omogućena ponovna upotrebljivost do 5 puta u razdoblju vegetacije/ sezone. Storanet® mreža se stavlja u rano proljeće kako bi se mogle suzbiti i one vrste kukaca koje rano izlijeću.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

S ciljem sprječavanja nastanka rezistentnosti kod štetnih kukaca ne primjenjivati uzastopce Storanet® mrežu niti neko drugo sredstvo koje sadrži aktivnu tvar iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja. Preporučuje se naizmjenično korištenje i drugih mjera zaštite.

Mogući utjecaj na učinkovitost

Storanet® mreža djeluje već i pri niskim temperaturama. Stoga je posebice primjerena kada se

opasnost utvrdi u rano proljeće, odnosno kod slaganja debla/ drveta. Storanet® se može kasnije

ukloniti s objekta koji štiti, obzirom da čak pri postojano visokim temperaturama, višim od 20 °C i dugim kišnim razdobljima njegov učinak traje 6 mjeseci. Time je omogućena ponovna upotrebljivost do 5 puta u razdoblju vegetacije/ sezone.

Storanet® mreža se stavlja u rano proljeće kako bi se mogle suzbiti i one vrste kukaca koje rano izlijeću.

Ograničenja

Sredstvo Storanet® djeluje neselektivno na populacije neciljanih člankonožaca te je stoga potrebno obratiti pozornost na njihovu zaštitu.

Karenca

Nije primjenjiva u oborenom drvu, trupcima i rezanom drvu bjelogorice i crnogorice.

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.