BASF Agricultural Solutions Croatia

Profesionalna zaštita šećerne repe

Šećerna repa, kao kultura koja se jedino u Europi uzgaja za proizvodnju šećera, smatra se kraljicom kultura zbog zaštite od korova koji zahtjevaju od proizvođača visoku stručnost. U početku su zaštitu određivali samo osnovni tretmani, a danas zahvaljujući našim pripravcima imamo visoke mogućnosti suzbijanja korova u post tretmanima koji se u principu i primjenjuju.

 

BASF zaštita šećerene repe

Tvrtka BASF ne nudi samo vrhunske proizvode za zaštitu bilja. Nudimo vam na uvid cjeloviti program zaštite šećerne repe. Inovativna tehnologija primjenjena u razvoju naših proizvoda daje im beskompromisnu snagu. Iskustva i znanja BASFovih europskih znanstvenika povezana sa znanjem lokalnih stručnjaka nudi potpunu zaštitu soje od najvažnijih korova, bolesti i štetnika koji im prijete. Pogledajte cjeloviti program zaštite.

Pyramin® WG

Pyramin® WG je visoko selektivan i kontaktn osistemičan zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.

Opera®

Pokazuje odličnu djelotvornost na pjegavost lišća šećerne repe u uvjetima naših pokusa (Hrvatska). Pokazala je veću otpornost na pjegavost lista veću od 99%.

Opus® team

Opus® Team je kombinirani fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje većeg broja uzročnika bolesti u usjevima šećerne repe.

Focus® Ultra

Focus® Ultra namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Uništava uskolisne korove, posebno one koji se teško suzbijaju i to u korijenu.

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.