BASF Agricultural Solutions Croatia

Programi zaštite po kulturama

BASF je jedan od svjetskih lidera u zaštiti bilja. Ulaganjem u istraživanje i razvoj, mi smo orijentirani na potrebe naših kupaca.

Jedan od najvažnijih elemenata učinkovite zaštite bilja je pravilan izbor metoda i sredstava za zaštitu bilja od uzročnika boleti, štetnika i korova. Predstavljamo vam programe zaštite bilja po kulturama koje su za vas, na osnovi dugogodišnjeg iskustva, pripremili naši stručnjaci, agronomi uvažavajući sve specifičnosti naših krajeva i potreba ljudi.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

 

Zaštita kukuruza

Kukuruz zahtijeva upotrebu najnovijih tehnoloških dostignuća u svojoj zaštiti za ostvarivanje visokog proizvodnog potencijala.

Zaštita pšenice

BASFov program zaštite pšenice uključuje najnovija tehnološka dostignuća kojima ćete postići visoke urode i visoko kvalitetne prinose pšenice.

Zaštita suncokreta

Sunockret je kultura koja se u posljednjih nekoliko godina razvila vrlo brzo.

Zaštita uljane repice

Uljana repica je vrlo profitabilna ratarska kultura koja postaje sve značajnija u hrvatskoj poljoprivredi.

Zaštita vinove loze

Zaštita vinove loze

Vinova loza je jedna od najosjetljivijih kultura koju napadaju brojne bolesti i štetnici. Stoga pogledajte BASFov program zaštite za visok prinos i kvalitetan urod.

Zaštita jabuke

Zaštita jabuke

Pogledajte naša cjelovita rješenja za efikasnu zaštitu voća.

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.