BASF Croatia zaštita bilja

BASF APE/O Area West

 • Momčilo Dimitrijević
 • Country head, APE/O, Area West
Telefon+381 63 243 320
Faks+381 11 30 93 423
momcilo.dimitrijevic@basf.com

BASF Croatia d.o.o.

 • Marijan Tomšić
 • Sales manager crop protection HR, SI
Telefon+385 1 600 00 43
Mobitel+385 99 600 00 43
Faks+385 1 600 00 90
mario.tomsic@basf.com

BASF Croatia d.o.o.

 • Nikola Ettinger
 • Technical manager crop protection HR, SI
Telefon+385 1 600 0021
Faks+385 1 600 00 90
nikola.ettinger@basf.com

BASF Croatia d.o.o.

 • Jasna Horvat
 • Voditelj registracija za Hrvatsku i Sloveniju
Telefon+385 1 600 00 26
Faks+ 385 1 600 00 90
jasna.horvat@basf.com

BASF Croatia d.o.o.

 • Matea Bašić
 • Marketing communication Croatia, Slovenia, Hercegovina
Telefon+385 1 600 00 27
Faks+385 1 600 00 90
matea.basic@basf.com

BASF Croatia d.o.o.

 • Jelica Barac
 • Podrška kupcima
Telefon+385 1 600 00 20
Faks+385 1 600 00 90
jelena.barac@basf.com

BASF Croatia d.o.o.

 • Lea Olivari-Uliša
 • CRM Specialist
Telefon+385 1 600 00 20
Faks+385 1 600 00 90
lea.olivari-ulisa@basf.com

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.