BASF Agricultural Solutions Croatia

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.