BASF Agricultural Solutions Croatia

Faban® - prvi fungicid sa pirimetanilom i ditianonom u jedinstvenoj ko kristalnoj formulaciji

Faban® je novi fungicid za učinkovito suzbijanje krastavosti jabuke i kruške, prvi takav s tehnologijom kokristala. Sadrži poznate fungicide ditianon i pirimetanil koji tvore specifičnu kristalnu strukturu.

Vijesti

  Čađava krastavost jabuke i kruške

  Osigurava učinkovito suzbijanje krastavosti prije, tijekom i nakon cvatnje

  Štiti plodove i listove bez obzira

  na vremenske uvjete; funkcionira na hladnoći i kiši jednako kao i u toplim i suhim uvjetima

  Snažno preventivno i dobro kurativno djelovanje

  na listovima i plodovima

  Pirimetanil i ditianon spojeni u ko kristalnoj formulaciji

  sa širokim vremenskim rasponom primjene

  Zaštita jabuke

  U današnjem svijetu, sa sve brojnijim stanovništvom, nužno je da kao proizvođači hrane racionalno koristimo dostupne resurse i osiguramo maksimalan prinos po jedinici obradive površine. Samo zdrave biljke mogu izvući maksimum iz gnojiva, vode i tla što znači da je biljkama potrebna zaštita kako bi se danas i u budućnosti osigurala hrana za sve ljude po pristupačnim cijenama. Više od 75 % svih infekcija na europskim usjevima izazivaju gljivice. Zato je tu Faban® - inovativni fungicid za suzbijanje krastavosti jabuke!

  Jabuka

  je jedna od najrasprostranjenijih i najpopularnijih voćaka na svijetu. S druge strane, jedna od najrasprostranjenijih bolesti jabuke jest čađava krastavost.

  Bolest se manifestira u obliku crnih ili sivo-smeđih pjega s nejasnim rubovima i oštećenja na površini lišća, pupova ili plodova. Bolest rijetko ubije domaćina, ali može znatno smanjiti urod i kvalitetu. Pogođeni plodovi gube tržišnu vrijednost zbog vidljivih gljivičnih oštećenja.

  Faban® je novi fungicid za učinkovito suzbijanje krastavosti jabuke i kruške, prvi takav s tehnologijom kokristala. Sadrži poznate fungicide ditianon i pirimetanil koji tvore specifičnu kristalnu strukturu.

  Prednosti ko kristalne formulacije

  Kokristal ima jedinstvena svojstva, različita od svojstava svojih pojedinačnih komponenti. Ta nova svojstva uključuju topljivost, kemijsku stabilnost i boju. Nadalje, formulaciji smo dodali najsuvremenije preparate koji pojačavaju njezino djelovanje povećavajući topljivost slobodnog pirimetanila, što Fabanu® daje iznimnu početnu snagu.

  Prednosti fungicida Faban®:

  Dugotrajna zaštita

  Faban u velikoj mjeri smanjuje hlapljenje pirimetanila jer je 67 % tog sastojka vezano u kokristalima. Tjedan dana nakon primjene Fabana® još uvijek nalazimo istu količinu djelatnog sastojka u listovima i plodovima i na njima. U formulaciji bez kokristala, već nakon 4 dana bilo bi izgubljeno 70 % pirimetanila, a nakon tjedan dana 90 %.

  Zaštita počinje odmah i traje dugo Jedinstvena kokristalna formulacija Fabana® omogućuje trenutačno djelovanje sredstva - slobodni, već rastopljeni pirimetanil u Fabanu® odmah je dostupan biljci; dok ditianon i pirimetanil koji sadrže kokristale formiraju stabilan zaštitni sloj na površini. Oba djelatna sastojka otpuštaju se s vremenom rastapajući se u vlazi i vodi te su biološki dostupni biljci kroz dugo razdoblje.

  Kurativni potencijal

  Faban® ima dokazani kurativni potencijal suzbijanja krastavosti. Trajanje kurativnog potencijala ovisi o pritisku bolesti i snazi vegetativnog razvoja, a može se protegnuti do 48 sati nakon infekcije. Kurativna učinkovitost Fabana pojačana je dodatkom preparata koji pretvara 33 % slobodnog pirimetanila u rastopljene molekule. U rastopljenom obliku pirimetanil je odmah dostupan za suzbijanje infekcije krastavošću.

  Manja ovisnost o vremenskim uvjetima

  Uz Faban® uzgajivači jabuka mogu računati na dugotrajno i pouzdano suzbijanje krastavosti na listovima i plodovima jer se sredstvo može primjenjivati i na niskim i na visokim temperaturama te u širokom vremenskom okviru, uključujući cvatnju i zametanje plodova jer kokristali osiguravaju izvrsnu stabilnost oba djelatna sastojka.

  Otpornost na kišu

  U stvarnim uvjetima Faban® pokazuje izvrsne rezultate što se tiče otpornosti na kišu, već nakon 3-4 sata, stoga osigurava izvrsno suzbijanje krastavosti u mokrim uvjetima. Faban® sadrži ditianon, djelatni sastojak poznat kao sastojak Delana®. Ditianon je poznat po iznimnoj otpornosti na kišu i pouzdanom preventivnom djelovanju u suzbijanju krastavosti na plodovima i listovima.

  Koristi od upotrebe Fabana®

  • Osigurava učinkovito suzbijanje krastavosti prije, tijekom i nakon cvatnje

  • Štiti plodove i listove bez obzira na vremenske uvjete; funkcionira na hladnoći i kiši jednako kao i u toplim i suhim uvjetima

  • Snažno preventivno i dobro kurativno djelovanje na listovima i plodovima

  • Izvrsna tekuća formulacija sa širokim vremenskim rasponom primjene, što vam omogućava veću fleksibilnost upotrebe

  • Osigurava dugotrajnu zaštitu

  Koristeći Faban® u svojim voćnjacima osiguravate si pouzdano suzbijanje krastavosti na plodovima i listovima, manju ovisnost o temperaturi i vremenskim uvjetima te veću fleksibilnost upotrebe koju Vam omogućuje širi vremenski raspon upotrebe. Ako želite ubrati najbolje za svoje voćnjake, uberite Faban® jer osigurava izvrsnu zaštitu od krastavosti prije, tijekom i nakon cvatnje!

  Kontakt

  BASF Croatia d.o.o

  Ivana Lučića 2a,

  10000 Zagreb
  E-Mail

  Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.