BASF Agricultural Solutions Croatia

Video Galerija

Pogledajte video priloge o iskustvima sa pokusa, kontroli bolesti, vremenskoj fleksibilnosti, poboljšanju vitalnosti biljaka....

Uljana repica

Suncokret

 

Kontakt

BASF Croatia d.o.o.

Ivana Lučića 2a,

10000 Zagreb


matea.basic@basf.com

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.