ECO PACK

Jednostavnija i sigurnija primjena sredstava za zaštitu bilja

ECO PACK omogućava sigurno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja - nema rizika od kontakta s pesticidima

 

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Specijalni zatvarač

Samo otvorite poklopac i prionite na posao.

Nema više potrebe za uklanjanjem zaštitne folije.

Brz pristup ECO PACK Info materijalu

Olakšano prelijevanje pesticida

Ručka na boci se lako okreće oko otvora, a reljefna površina boce onemogućava klizanje iste iz ruku

Time je omogućena vrlo lagana manipulacija ambalažom

Nema prolijevanja tekućine sa strane

Otvor boce se nalazi na samoj sredini, te se prelijevanje tekućine odvija bez opasnog kapanja i prskanja sa strane

 

Potpuno iskorištavanje sadržaja iz boce

Novo dizajnirane ECO boce BASF-a se potpuno isprazne - do posljednje kapi!

ECO boce se potpuno i lako ispiru!

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Prije korištenja sredstva, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za uporabu.