Home
Poljoprivreda

Butisan® S - kvalitetna i još povoljnija zaštita uljane repice od korova

Tvrtka BASF je europski lider u zaštiti i konvencionalne i Clearfield® uljane repice!

U 2020. godini tvrtka BASF je pripremila SPECIJALNU PONUDU za proizvođače uljane repice!

herbicid Butisan® S od sada po 20% povoljnijoj cijeni!

Više informacija na No Link textlinku.

Svjesni smo sve većih izazova u proizvodnji uljane repice pri čemu kvalitetna sredstava za zaštitu bilja čine okosnicu uspješne i isplative proizvodnje.

BASF portfolio obuhvaća sve segmente tehnologije zaštite.

Za visoke prinose uljane repice VAŽAN JE DOBAR START, pa tako preporučamo, odmah nakon sjetve - a prije nicanja usjeva - startajte s herbiciom Butisan® S u dozi od 2,0 l/ha.

Ovo je NAJKORIŠTENIJI HERBICID U EUROPI upravo zbog svojih prednosti (izuzetne selektivnosti, široke primjene za najvažnije korove, folijarnog djelovanja i fleksibilnosti primjene: duže može čekati kišu i za djelotvornost treba manje oborina.).

Odlična efikasnost preparata Butisan® S u suzbijanju divlje kamilice.

Za ULTRA ZAŠTITU PROTIV SAMONIKLE PŠENICE nudimo ultra rješenje - herbicid Focus® Ultra.

Pšenica je uobičajen predusjev, a samonikla pšenica redovan problem proizvođačima. Značajan je konkurent za prostor, vodu i hranjiva, stoga je obavezna primjena herbicida dok je samonikla pšenica još mala. Focus® Ultra u dozi 1,2 L/ha lako rješava ovaj problem.

Cleranda® je prvi sistemični herbicid pomoću kojeg se, sa samo JEDNIM POTEZOM, mogu uspješno suzbiti širokolisni i travni korovi, čak i nakon nicanja uljane repice.

Primjena je se isključivo za Clearfield® hibride, kada su korovi u najranijim fazama razvoja (2-4 lista) u dozi od 1.5 l/ha + 1 l/ha okvašivača Dash®.

Ima najširi spektar djelovanja među svim herbicidima u uljanoj repici, efikasan je protiv najotpornijih korova uključujući gorušicu i samoniklu pšenicu. Može se primjeniti do 2 lista korova i čak do 8 listova uljane repice!

ZA ZDRAVU REPICU SNAŽNOG KORIJENA nudimo fungicid i regulator rasta Caramba® u dozi od 0,7 l/ha. Caramba® jača razvoj korijenovog sistema, smanjuje porast nadzemnog dijela biljke i poboljšava opće stanje biljke i prezimljavanje. Osigurava zaštitu od pojave bolesti u jesenskom periodu.

Butisan® S

Butisan® S

Važan je dobar start!

Saznajte više
Focus® Ultra

Focus® Ultra

Ultra zaštita protiv samonikle pšenice!

Saznajte više
Cleranda®

Cleranda®

Jednim potezom do čiste Clearfield uljane repice

Saznajte više
Caramba®

Caramba®

Za zdravu repicu snažnog korijena

Saznajte više
Početak stranice