Home
Poljoprivreda

Preporuka za zaštitu vinograda u tjednu 03.06. – 09.6.2020.

U periodu od prethodne preporuke, a ovisno o rasporedu oborina, na pojedinim lokalitetima ostvareni su uvjeti za nekoliko primarnih infekcija plamenjačom vinove loze.

Sada već jasno bilježimo početak cvatnje na svim vinogradarskim lokalitetima. Obzirom da se vinogradarima savjetuje da se period cvatnje ne ometa, predlažemo obaviti prskanje što kvalitetnijom kombinacijom fungicida, koja će uspješno štititi ovaj osjetljivi period vegetacije.

Ponavljamo preporuku od prošlog tjedna i savjetujemo primjenu fungicida koji će period cvatnje učiniti u potpunosti sigurnim od obje bolesti.

Preporučujemo primjenu BASF fungicida:

Forum® Star 2 kg/ha (za suzbijanje plamenjače) + Sercadis® 0,15 L/ha uz dodatak sumpora (za suzbijanje pepelnice)

Prednosti fungicida Forum® Star su:

  • osigurava podjednako dobru zaštitu svih dijelova vinove loze (lista i grozda) od plamenjače
  • kombinacijom dviju aktivnih tvari postignuta je dugotrajna zaštita
  • neovisan o vremenskim uvjetima

Prednosti fungicida Sercadis® su:

  • SNAŽAN. Protiv pepelnice i crne truleži.
  • JEDINSTVEN. Pokretljiv da zaštiti novi porast.
  • POUZDAN. Usvaja se brzo i pruža dugotrajnu zaštitu

Na određenim lokalitetima bilježimo prve ličinke grozdovog moljca i američkog cvrčka (L1 i L2). Za sada, ne treba obavljati ciljano suzbijanje, no preporučujemo biti u pripravnosti za primjenu insekticida.

Ovisno o količini i rasporedu oborina prilagoditi izbor fungicida i intervale između prskanja!

Povezani proizvodi

Forum® Star

Forum® Star

Za superiornu zaštitu loze od plamenjače u cvatnji!

Saznajte više
Sercadis®

Sercadis®

Nezamijenjiv dio slagalice

Novi standard protiv pepelnice

Saznajte više
Vinsko grožđe

Vinsko grožđe

Proizvodnje grožđa i vina od vrhunske je važnosti za poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske

Saznajte više
Početak stranice