Home
Poljoprivreda

Preporuka za zaštitu vinograda u tjednu 10.6.- 17.6.

Iako je prvi dio vegetacije bio manje zahtjevan u pogledu zastite od bolesti, cvatnju loze obilježavaju vrlo promjenjivi vremenski uvijeti, učestale oborine praćene tučom i oscilacijama temperature. U opisanim uvijetima cvatnja vinove loze je produžena, posebno za kasnije sorte koje tek ulaze u fenofazu cvatnje.

Dugo vlaženje biljnih organa pogoduje razvoju bolesti i redovitoj primjeni fungicida i u samoj cvatnji vodeći računa o izboru fungicida i razmacima između tretmana.

U aktualnom periodu, preporučujemo koristiti fungicide s kurativnim učinkom i pridržavati se kraćih razmaka između tretmana.

Vinogradarima čiji su vinogradi stradali od tuče preporučujemo radi dezinfekcije i što kraćeg vremena zacjeljivanja rana obave zaštitu fungicidom sa sadržajem folpeta (Forum® Star) te primjenu biostimulatora na bazi aminokiselina.

Preporučujemo primjenu BASF fungicida:

Forum® Star 2 kg/ha (za suzbijanje plamenjače) ili Orvego® 0,8L/ha

+

Collis® 0,4 L/ha uz dodatak sumpora (za suzbijanje pepelnice)

Osjetljive sorte koje završavaju cvatnju biti će potrebno tretirati fungicidima protiv sive plijesni pripravcima Scala® ili Cantus®.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, te praćenje populacije I razvoja američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze.

 Jadranka Aleksić

Jadranka Aleksić

Tehnički menadžer Area West / HR & SLO

Forum® Star

Forum® Star

Za superiornu zaštitu loze od plamenjače u cvatnji!

Saznajte više
Sercadis®

Sercadis®

Nezamijenjiv dio slagalice

Novi standard protiv pepelnice

Saznajte više
Orvego®

Orvego®

Izvanredna zaštita grozda

Saznajte više
Collis®

Collis®

Pouzdan u suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi

Saznajte više
Početak stranice