Home
Poljoprivreda

Opće informacije


Za sva pitanja, molimo Vas kontaktirajte naš Info-servis:

BASF Croatia d.o.o.

Ivana Lučića 2a,

10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 60 00 020

Fax: +385 1 60 00 090

Ovlašteni zastupnik

Martin Brudermueller, Chairman; Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman;

Saori Dubourg, Michael Heinz, Markus Kamieth, Melanie Maas-Brunner

Predsjednik NO: Kurt Bock

BASF SE,
67056 Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
VAT ID No.: DE 149145247

Početak stranice