Home
Poljoprivreda

Pravno odricanje od odgovornosti

1. Stranicu održava BASF i sva prava u odnosu na nju su pridržana.

2. Stranica i računalni program koji je dostupan na njoj dati su na korištenje Korisniku “kao što jesu” bez jamstava ili izjava bilo koje vrste (izričitih ili prešutnih) ili odgovornosti u najširem obujmu u skladu s mjerodavnim pravom. Osim u slučajevima namjerne zlouporabe, BASF neće biti odgovoran za štetu bilo koje vrste koja je prouzročena ili nastala u svezi s uporabom Stranice. BASF ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo koju izravnu ili neizravnu, direktnu i indirektnu štetu, koje su prouzročene u svezi s uporabom ove Stranice.

3. Svaka informacija o proizvodu ili druge informacije objavljene putem Stranice su dane sukladno najboljem znanju BASF-a. Niti jedna informacija, do mjere koliko je to zakonski dopušteno, neće predstavljati jamstvo ili izjavu bilo koje vrste ili odgovornost BASF-a bilo koje vrste i neće osloboditi Korisnika od poduzimanja vlastitih istraga i vršenja testova.

4. Osim ukoliko je izričito drugačije navedeno u pisanom obliku, Opći uvjeti Prodaje BASF-a neće biti mijenjani ovom Stranicom, njenim sadržajem, materijalima ili informacijama.

5. BASF je ovlašten bez bilo koje odgovornosti i bez obavijesti mijenjati i/ili prekinuti održavanje ove Stranice ili njezinih dijelova u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju te ne preuzima obvezu ili odgovornost nadopunjavati Stranicu.

Linkovi na stranice trećih (“Hyperlinks“) ne predstavljaju podršku tih stranica trećih od strane BASF-a i BASF nije odgovoran za dostupnost tih stranica ili njihovih sadržaja. Pristup takvim stranicama Korisnik vrši na vlastitu odgovornost.

Za sve zahtjeve ili tužbe u svezi ove Stranice ili njezinog korištenja bit će mjerodavno njemačko pravo, uz isključenje odredaba o sukobu zakona.

Početak stranice