Sve što ste ikad htjeli znati o fungicidu Priaxor®, a niste stigli pitati!

Pitanja i odgovori

Kada je pravo vrijeme za prvi tretman s fungicidom?

Prvi fungicidni tretman potrebno je odraditi na vrijeme, niti prerano niti prekasno. Za provjereno dobre i sigurne rezultate fungicid je potrebno odraditi preventivno prije nego što je infekcija nastupila a svakako prije nego što uočavamo simptome bolesti na listovima koji su bitni za prinos.

Pravo vrijeme za preventivnu zaštitu je kada je pšenica u razvojnoj fazi drugog koljenca tj. kada je treći list vani (nakon njega do klasa trebaju izaći još dva lista)

Koju dozu Priaxora® se preporučuje primjeniti u prvom tretmanu pšenice?

Fungicid Priaxor® preventivno u prvom tretmanu preporučuje se u dozi 0.8-1 L/ha.

Kako Priaxor® štiti novi porast?

Priaxor® je jedinstven fungicid s jedinstvenom pokretljivošću unutar biljke.
Naime, ukoliko ste nešto ranije odradili tretman prije nego što je list potpuno izašao van, Priaxor® će zahvaljujući zalihama na površini lista koje aktivira rosa i premješta u pazušac lista, zaštiti i naknadni porast. Ovo je iznimno važno ukoliko planirate samo dva fungicidna tretmana, u tom slučaju Priaxor® osigurava da sigurnije čekate tretman u klasanju.

Je li Priaxor® bolje primjeniti na početku vlatanja ili kada je list zastavica potpuno vani (T1 ili T2)?

Fungicid Priaxor® je jednako dobar u oba roka primjene. Ako se odlučite primjeniti Priaxor® u prvom tretmanu, osigurati ćete siguran i snažan start kroz odličnu zaštitu od svih bolesti lista.
Osim toga, ovo je faza kada se stvaraju elementi prinosa pa je pozitivan utjecaj fungicida Priaxor® na fiziologiju i kondiciju biljke iznimno važan.
Biljka prolazi kroz kritično razdoblje sa što manje stresa i bolje koristi dostupna hranjiva. Priaxor® primijenjen u fazi lista zastavice, osigurava potpunu zaštitu za prinos najvažnijih listova. List zastavica, kao i list ispod njega, ostaju dugo zdravi i zeleni pa je i nalijevanje zrna duže i bolje, što je osnovni preduvjet za visok prinos.
Bilo kada da je primjenjen, Priaxor® sigurno osigurava bolji prinos.

Koju dozu fungicida Priaxor® koristiti za zaštitu lista zastavice?

Primjenom fungicida Priaxor® u dozi 1 l/ha u fazi lista zastavice štitimo za prinos najvažnije listove od svih bolesti, osiguravamo bolje nalijevanje zrna, bolju kondiciju biljke, manje stresa uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, i u konačnici viši prinos

Može li se fungicid Priaxor® koristiti zajedno sa herbicidom?

Možete koristiti fungicid Priaxor® zajedno sa herbicidom Biathlon®. Ova kombinacija je kompletno rješenje za zaštitu svih žitarica od korova i bolesti.

Može li se Priaxor® koristiti i sa regulatorima rasta?

Regulatore rasta, Cycocel® i Medax Top®, možete primjeniti zajedno sa fungicidom Priaxor® u prvom fungicidnom tretmanu.

Kada je najbolje primjeniti Priaxor® u ječmu?

Prvi fungicidni tretman u ječmu je inzimno važan, jer donji listovi i stabljika imaju najveći utjecaj na prinos. Priaxor® je idealan za primjenu u ječmu u prvom tretmanu, jer odlično suzbija mrežastu i sivu pjegavost, osigurava bolji imunitet i kondiciju biljke, manje stresa i bolje usvajanje dostupnih hranjiva.
Isto tako, nećete pogriješiti niti ako Priaxor® primjenite u drugom tretmanu kada ćete, osim navedenih bolesti, osigurati odličnu zaštitu i od ramularijske pjegavosti lista.

Koju dozu fungicida Priaxor® koristiti u prvom tretmanu ječma?

Fungicid Priaxor® preventivno u prvom tretmanu ječma preporučuje se u dozi 0,8-1l/ha. Za drugi tretman preporuka je 1 l/ha.

Priaxor® - najbolji izbor za zdravo žito!

Početak stranice