Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Prednosti

Osim što suzbijaju veliki broj bolesti, Agcelence proizvodi pružaju dodatne prednosti: veći urod, bolju otpornost na stres, povećanu efikasnost proizvodnje i poboljšanu tržišnu kvalitetu. Kako radi Agcelence? Aktivne tvari u Agcelence proizvodima smanjuju disanje i u biljci i u gljivi. Rezultat tog procesa je ugibanje gljive. Ali kako smanjeno disanje može imati pozitivan efekt na vaše biljke?

Pitanja i odgovori / Znanstvena osnova

Veći prinos

AgCelence ne samo da obnavlja zdravlje vaše biljke, već potiče njezin rast! Agcelence povećava fotosintezu tako da vaše biljke imaju više energije! Ali AgCelence ujedno potpomaže fotosintezu na način kako bi vaše biljke proizvele veći urod.

Kako do višeg prinosa?

Bolja otpornost na stres

Za biljku, suša ili prevelika hladnoća su primjeri stresnih situacija. Proizvodi s Agcelence efektom povećavaju toleranciju biljaka na stresne faktore kako bi biljka mogla proizvesti veći urod.

Više o otpornosti na stres

Povećana tržišna kvaliteta

Sve zahtjevniji kvalitativni kriteriji korisnika postaju sve važniji. Agcelence proizvodi ispunjavaju te zahtjeve. Proizvodi s Agcelence efektom podržavaju proizvodnju fotosinteze tako da vaše biljke mogu proizvesti veći urod.

Poboljšana tržišna kvaliteta

Veća efikasnost proizvodnje

AgCelence utječe na efikasnost proizvodnje na različite načine: dušik je, npr. efikasnije iskorišten. Agcelence ujedno potiče rast stabljika u mnogobrojnim kulturama kako bi vaša žetva bila što bogatija bez gubljenja uroda.

Povećana efikasnost proizvodnje

Početak stranice