Poljoprivredna Rješenja

Poljoprivreda

Kontakt

Uljana repica

BASF nudi najbolje u kategoriji zaštite bilja uljane repice. Osobito u aplikaciji fungicida, preparati s AgCelence efektom daju najbolje rezultate!

U jesen i proljeće preparati s AgCelence efektom bolje podržavaju korijenjenje, pomažu u prevladavanju uvjeta smrzavanja. Agcelence ujedno poboljšava upravljanje krošnjom koja doprinosi povećanju prinosa.

Primjenom AgCelence proizvoda tijekom cvatnje smanjujemo zatvaranje mahune kako bismo smanjili gubitke u pred žetvenom periodu. Osim toga, smanjenje etilena može smanjiti prerano starenje. Vaše biljke imaju podršku prebroditi smanjen prinos koji je ograničen npr. sušnim uvjetima.

Svi ti učinci dovode do većeg prinosa čak i u sezonama rasta bez napada Sclerotinie.

Pictor - izbor znalaca

Kombinirani sistemično-kontaktni fungicidni pripravak za suzbijanje najvažnijih bolesti u usjevima suncokreta i uljane repice.

Prednosti: veći prinos, bolja tolerancija na stres, bolja kvaliteta plodova, povećana uspješnost proizvodnje

Pictor

Cleranda za CL uljanu repicu

namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u CLEARFIELD® ozimoj uljanoj repici (IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks).

Cleranda
Početak stranice