Home
Poljoprivreda

AgCelence®

AgCelence® sadrži dvije riječi u sebi, koje zajedno tvore vaš uspjeh: Agriculture (Poljoprivreda) i Excellence (Izvrsnost).

AgCelence® brand obuhvaća BASF proizvode koji omogućuju prednosti iznad obične zaštite bilja a koji vode do većeg prinosa, povećane tržišne kvalitete, povećane proizvodne efikasnosti i bolje otpornosti na stres. Ove prednosti nisu bazirane samo na snažnim performansama proizvoda već i na dodatnim efektima kao što su fiziološki efekti, koji poboljšavaju zdravlje i stanje biljaka.

Početak stranice