Home
Poljoprivreda

Kukuruz

AgCelence® obuhvaća fiziološke prednosti kako bi smanjio stres sa dobrom kontrolom bolesti lišća koja vodi do povećanja prinosa.

AgCelence® zapravo potiče zdravlje vašeg kukuruza, poboljšava stabilnost i otpornost biljke. To omogućava biljkama da skoncentriraju svoju energiju na veću proizvodnju kukuruza. Time stječete povjerenje da ste dobili maksimalno od vaših ulaganja u proizvodnju.

Opera®

Opera®

Sredstvo za zaštitu pšenice i ječma od sada ima registraciju i u kukuruzu u kojem pokazuje fantastične rezultate s AgCelence® efektima.

Prednosti

1. protektivnost

2. brzina djelovanja

3. kurativnost

4. dugotrajnost

5. postojanost na ispiranje kišom

Focus® Ultra

Focus® Ultra

Ultra rješenje za kontrolu rezistentnih korova!

Prednosti:

1. graminicid s najvećim brojem registriranih usjeva u svijetu

2. fokusiran na suzbijanje travnih korova, uključujući rezistentni muhar i sirak iz rizoma

3. ultra sistemik – dospijeva do svih dijelova travnih korova

4. vrhunska selektivnost u više od 50 usjeva

5. najsigurniji proizvod za kasnu primjenu = selektivnost

Početak stranice