Home
Poljoprivreda

Prednosti

Osim što suzbijaju veliki broj bolesti, Agcelence® proizvodi pružaju dodatne prednosti: veći urod, bolju otpornost na stres, povećanu efikasnost proizvodnje i poboljšanu tržišnu kvalitetu.

Kako radi Agcelence®?

Aktivne tvari u Agcelence® proizvodima smanjuju disanje i u biljci i u gljivi. Rezultat tog procesa je ugibanje gljive. Ali kako smanjeno disanje može imati pozitivan efekt na vaše biljke?

Veći prinos

AgCelence® ne samo da obnavlja zdravlje vaše biljke, već potiče njezin rast! Agcelence® povećava fotosintezu tako da vaše biljke imaju više energije! Ali AgCelence® ujedno potpomaže fotosintezu na način kako bi vaše biljke proizvele veći urod.

Kako do višeg prinosa?

Bolja otpornost na stres

Za biljku, suša ili prevelika hladnoća su primjeri stresnih situacija. Proizvodi s Agcelence® efektom povećavaju toleranciju biljaka na stresne faktore kako bi biljka mogla proizvesti veći urod.

Više o otpornosti na stres

Veća efikasnost proizvodnje

AgCelence® utječe na efikasnost proizvodnje na različite načine: dušik je, npr. efikasnije iskorišten. Agcelence® ujedno potiče rast stabljika u mnogobrojnim kulturama kako bi vaša žetva bila što bogatija bez gubljenja uroda.

Povećana efikasnost proizvodnje

Početak stranice