Home
Poljoprivreda

Kontakt

Biathlon® 4D

Herbicidi

Suzbija korove koje drugi ne mogu!

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i ljepljive broćike (Galium aparine) u ozimoj i jaroj pšenici (mekoj i tvrdoj), ozimom i jarom ječmu, pšenoraži, zobi, raži i piru.

Prednosti

1. suzbija najznačajnije širokolisne korove uključujući broćiku, mrtvu koprivu i kamilicu

2. izuzetna efikasnost u suzbijanju maka

3. odlična zaštita od samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni)

4. fleksibilno vrijeme primjene - od trećeg lista do zastavice

5. mogućnost primjene u svim žitaricama uključujući i zob

6. idealan tank-mix partner za graminicide

7. ne ograničava plodored

Generalne informacije

Ime Biathlon® 4D
Formuliranje Vododispergirajuće granule (WG)
Sastojci 54 g/kg Florasulam, 714 g/kg Tritosulfuron
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

sistemično

Kod primjene sredstva BIATHLON 4D moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo BIATHLON 4D ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva BIATHLON 4D s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika

Početak stranice