Home
Poljoprivreda

Masai

Sistemični akaricid

Prednosti

1. odlično translaminarno djelovanje, odnosno, s lica lista lako dospijeva do naličja lista. Ovo je posebno značajno kod suzbijanja Tetranychus urticae (koprivina grinja).

2. djeluje kontaktno i želučano (grinja ga usvaja ishranom), snažno djeluje na odrasle jedinke. Brzo djeluje, ima snažan knockdown efekt. Ima produženo (rezidualno) djelovanje.

3. djelovanje preparata ne ovisi puno o temperaturi. Ima dobre toksikološke osobine.

Detalji o proizvodu

Ime Masai
Formuliranje močivo prašivo (WP)
Sastojci 200 g/kg tebufenpyrad

Masai je kontaktni i želučani akaricid.

Sredstvo MASAI je kompatibilno sa sredstvima: DELAN 700 WDG, CANTUS, SIGNUM, CABRIO TOP, ACROBAT MZ WG, KUMULUS DF, CHROMOSUL 80, POLYRAM DF i STROBY WG. O mogučnostima miješanja sredstva za zaštitu bilja MASAI s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Jabuka

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
crveni voćni pauk u količini 0,125 kg/ha u 500 l vode/ha po 1 m visine krošnje Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Tretirati u stadiju BBCH 69-81. Najviše dva puta u godini prskanjem ili raspršivanjem. 21 ( u danima)
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
crveni voćni pauk za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i koprivine grinje (Tetranychus urticae) u proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. u proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem. 21 dan za stolne sorte i 14 dana za vinske sorte
Ime Masai
Formuliranje močivo prašivo (WP)
Sastojci 200 g/kg tebufenpyrad

Masai je kontaktni i želučani akaricid.

Sredstvo MASAI je kompatibilno sa sredstvima: DELAN 700 WDG, CANTUS, SIGNUM, CABRIO TOP, ACROBAT MZ WG, KUMULUS DF, CHROMOSUL 80, POLYRAM DF i STROBY WG. O mogučnostima miješanja sredstva za zaštitu bilja MASAI s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
crveni voćni pauk u količini 0,125 kg/ha u 500 l vode/ha po 1 m visine krošnje Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Tretirati u stadiju BBCH 69-81. Najviše dva puta u godini prskanjem ili raspršivanjem. 21 ( u danima)
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
crveni voćni pauk za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i koprivine grinje (Tetranychus urticae) u proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. u proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem. 21 dan za stolne sorte i 14 dana za vinske sorte
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Početak stranice