Home
Poljoprivreda

Forum® Star

Fungicidi

Aktivna tvar: 113 g/kg dimetomorf i 600g/kg folpet

Kombinirani fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače u vinovoj lozi. Kombinacija aktivnih tvari osigurava potpunu zaštitu lista i grožđa vinove loze od plamenjače.

Prednosti

1. osigurava podjednako dobru zaštitu svih dijelova vinove loze (list i grozd) od plamenjače

2. kombinacijom dviju aktivnih tvari postignuta je optimalna i dugotrajna zaštita

3. neovisan o vremenskim uvjetima

4. nema opasnosti od fitotoksičnosti

5. preporučen je u integriranoj proizvodnji grožđa i vina

Generalne informacije

Ime Forum® Star
Formuliranje Močive samodispergirajuće mikrogranule - WG
Sastojci 113 g/kg Dimetomorf, 600 g/kg Folpet
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

Forum® Star je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid. Kombinacijom sistemične (dimetomorf) i kontaktne (folpet) djelatne tvari smanjena je mogućnost pojave rezistentnosti patogena na ovaj fungicid.

Početak stranice