Home
Poljoprivreda

Cabrio® Top

Aktivna tvar: 50 g/kg piraklostrobin i 550 g/kg metiram

Prednosti

1. osigurava podjednako dobru zaštitu i lista i grožđa vinove loze

2. pripravak ima dugo rezidualno djelovanje (interval između dva prskanja je do 14 dana)

3. nema opasnosti od ispiranja kišom

4. nema fitotoksičnosti na listu i grožđu

5. nema negativnog utjecaja na fermentaciju i ukus grožđa i vina

6. odlična selektivnost na sve testirane sorte vinove loze

7. nema znakova rezistentnosti

8. idealan pripravak za korištenje u integriranoj proizvodnji

9. nije opasan za pčele i gujavice

Detalji o proizvodu

Ime Cabrio® Top
Formuliranje vodotopive granule (WG)
Sastojci 50 g/kg Pyraclostrobin, 550 g/kg Metiram

Cabrio® Top je vrhunski višenamjenski fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) vinove loze kao i drugih ekonomski značajnih bolesti u vinovoj lozi

O mogućnostima miješanja sredstva Cabrio® Top s drugim sredstvima za zaštitu bilja, raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Vinsko grožđe

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Plamenjača 2,0 kg/ha Od faze prije cvjetanja do početka sazrijevanja bobica u razmaku od 12 do 14 dana. Tri puta tijekom jedne godine. 35 dana
Plamenjača (vinova loza) 2,0 kg/ha Od faze prije cvjetanja do početka sazrijevanja bobica u razmaku od 12 do 14 dana. Tri puta tijekom jedne godine. 35 dana
Ime Cabrio® Top
Formuliranje vodotopive granule (WG)
Sastojci 50 g/kg Pyraclostrobin, 550 g/kg Metiram

Cabrio® Top je vrhunski višenamjenski fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) vinove loze kao i drugih ekonomski značajnih bolesti u vinovoj lozi

O mogućnostima miješanja sredstva Cabrio® Top s drugim sredstvima za zaštitu bilja, raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Plamenjača 2,0 kg/ha Od faze prije cvjetanja do početka sazrijevanja bobica u razmaku od 12 do 14 dana. Tri puta tijekom jedne godine. 35 dana
Plamenjača (vinova loza) 2,0 kg/ha Od faze prije cvjetanja do početka sazrijevanja bobica u razmaku od 12 do 14 dana. Tri puta tijekom jedne godine. 35 dana
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Spremanje dokumenata Katalog proizvoda

Zašto Cabrio® Top?

Cabrio® Top — vrhunski fungicid s AgCelence® efektom!

Cabrio® Top je vrhunski višenamjenski fungicid namijenjen preventivnom suzbijanju uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) vinove loze kao i drugih ekonomski značajnih bolesti u vinovoj lozi. Vrlo snažnog preventivnog djelovanja na obje bolesti namijenjen je primjeni u drugom dijelu vegetacije.

Uvijek ga treba koristiti prije nego što se stvore uvjeti za infekciju. Zahvaljujući piraklostrobinu ima i određeno fiziološko djelovanje pomažući vinovoj lozi da lakše podnese stresne situacije (ublažava simptome izazvane napadom fitoplazmi), a AgCelence® efekt korisniku osigurava dodatne prednosti: veći urod, bolju otpornost na stres, povećanu ,efikasnost proizvodnje i poboljšanu tržišnu kvalitetu.

Cabrio® Top ima dvostruki način djelovanja:

KONTAKTNI

Karakterističan za aktivnu tvar metiram

KVAZISISTEMIČNO DJELOVANJE

Karakteristično za grupu strobilurina.

Metiram djeluje protektivno na uzročnike bolesti tako da inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Piraklostrobin djeluje na način da inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). Na taj način se spriječava klijanje spora.

Cabrio® Top kao spoj dvije aktivne tvari omogućuje i dva različita načina djelovanja što jamči sigurnu zaštitu vinove loze bez straha od pojavljivanja rezistentnosti na pripravak. Time se osigurava i dugo rezidualno djelovanje proizvoda. Odlično djeluje protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze.

Pripravkom Cabrio® Top tretiranja se obavljaju od faze prije cvjetanja do početka sazrijevanja bobica u razmaku od 12 do 14 dana.

U slučaju visokog infektivnog potencijala i izrazito povoljnih uvjeta za širenje bolesti, razmak bi trebalo skratiti na 7 do 10 dana.

Maksimalan broj tretiranja tijekom jedne godine je 3 puta.

Pri pravilnoj primjeni ne postoji opasnost od fitotoksicnosti.

Primjena0,2% uz utrošak vode od 1000 l (2,0 kg/ha) ili leđnom prskalicom: 20 g pripravka na 10 l vode. Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (prije početka razvoja bolesti).

Dodatne prednosti AgCelence® efekta:

  • veći prinos
  • bolja otpornost na stres
  • povećana tržišna kvaliteta
  • veća efikasnost proizvodnje


Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (prije početka razvoja bolesti).

Karenca: 35 dana

AgCelence®

AgCelence® sadrži dvije riječi u sebi, koje zajedno tvore vaš uspjeh: Agriculture (Poljoprivreda) i Excellence (Izvrsnost).

AgCelence® brand obuhvaća BASF proizvode koji omogućuju prednosti iznad obične zaštite bilja a koji vode do većeg prinosa, povećane tržišne kvalitete, povećane proizvodne efikasnosti i bolje otpornosti na stres. Ove prednosti nisu bazirane samo na snažnim performansama proizvoda već i na dodatnim efektima kao što su fiziološki efekti, koji poboljšavaju zdravlje i stanje biljaka.

Prednosti

Osim što suzbijaju veliki broj bolesti, Agcelence® proizvodi pružaju dodatne prednosti: veći urod, bolju otpornost na stres, povećanu efikasnost proizvodnje i poboljšanu tržišnu kvalitetu. Kako radi Agcelence®? Aktivne tvari u Agcelence® proizvodima smanjuju disanje i u biljci i u gljivi. Rezultat tog procesa je ugibanje gljive. Ali kako smanjeno disanje može imati pozitivan efekt na vaše biljke?

Veći prinos

AgCelence® ne samo da obnavlja zdravlje vaše biljke, već potiče njezin rast! Agcelence® povećava fotosintezu tako da vaše biljke imaju više energije! Ali AgCelence® ujedno potpomaže fotosintezu na način kako bi vaše biljke proizvele veći urod.

Više...

Bolja otpornost na stres

Za biljku, suša ili prevelika hladnoća su primjeri stresnih situacija. Navedeni faktori smanjuju urod vaših biljaka. Proizvodi s Agcelence® efektom povećavaju toleranciju biljaka na stresne faktore kako bi biljka mogla proizvesti veći urod.

Više...

Povećana tržišna kvaliteta

Sve zahtjevniji kvalitativni kriteriji krajnjih korisnika postaju sve važniji a Agcelence® proizvodi olakšavaju ispunjavanje tih zahtjeva. Proizvodi s Agcelence® efektom podržavaju proizvodnju fotosinteze tako da vaše biljke mogu proizvesti veći urod.

Više...

Veća efikasnost proizvodnje

AgCelence® utječe na efikasnost proizvodnje na različite načine: dušik je, npr. efikasnije iskorišten. Agcelence® ujedno potiče rast stabljika u mnogobrojnim kulturama kako bi vaša žetva bila što bogatija bez gubljenja uroda.

Više...

Očekujte više od vaših usjeva

Nakon što su odluke za ulazne parametre i vaše planiranje gotovi, štititi prinos i kvalitetu tijekom vegetacije je najveći izazov s kojima se suočava svaki proizvođač. Osim potencijalnih bolesti, suše, hladnoće, tuče, i drugi stresovi također mogu dodatno utjecati na željeni perspektivni prinos ili unazaditi odličan proizvod. Iz tih razloga, poljoprivrednici trebaju dodatne alate za ravnotežu čimbenika koji umanjuju potencijalni maksimalni prinos i kvalitetu. AgCelence® je jedan od tih dodatnih alata. AgCelence® proizvodi su dokazali učinke na prinosu i kvaliteti mnogobrojnih kultura koje uzgajamo. Uljana repica, rajčica ili kukuruz samo su neki od primjera koji se mogu spomenuti. U raznim ispitanim kulturama, AgCelence® proizvodi dovode do većih prinosa, proizvodnje bolje kvalitete, efikasnije proizvodnje i boljeg upravljanja stresom. Tako određene prednosti mogu varirati. Odaberite urod kako biste vidjeli prednosti za Vaše poslovanje.

AgCelence

Istražite prinos iznad obične zaštite bilja

Pročitajte više...

Rajčice

AgCelence® nadilazi standarde konvencionalne proizvodnje

Pročitajte više...

Kukuruz

Veći prinos i bolja otpornost na stres na vašim hektarima

Pročitajte više..

Početak stranice