Home
Poljoprivreda

Caramba®

Za zdravu repicu snažnog korijena

Prednosti

1. jača razvoj korijenovog sistema

2. smanjuje porast nadzemnog dijela biljke

3. poboljšava opće stanje biljke i prezimljavanje

4. osigurava zaštitu od bolesti u jesenskom periodu

Generalne informacije

Ime Caramba®
Formuliranje vodotopivi koncentrat (SL)
Sastojci 60 g/l Metkonazol

Kombinirani kontaktno sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na:

1. ozimoj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), smeđe pjegavosti lišća i pljevica (Septoria tritici i Stagnospora nodorum), rđe (Puccinia recondita) i smanjene zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium spp.);

2. ozimom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), rđe (Puccinia hordei), sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Sredstvo se za sve namjene primjenjuje u količini 1,2 – 1,5 l/ha uz utrošak 200 – 400 l vode/ha (120 – 150 ml/1000 m2 u 20 – 40 l vode/1000 m2).

3. uljanoj repici: koncentrične pjegavosti komuški ( Alternaria brassicae), bijele truleži ( Sclerotinia sclerotiorum ) i smanjenje zaraze sa suhom truleži ( Phoma lingam ) u količini 1,0-1,25 l/ha (100 – 125

ml/1000 m2 u 20 – 40 l vode/1000 m2). Prvo tretiranje treba obaviti u fazi „zelenog pupa“ (BBCH 31-51), a drugo u punoj cvatnji (BBCH 65). Za regulaciju rasta uljane repice primjenjuje se u jesen u fazi 4-6 listova (BBCH 14-16) u količini 0,7-1,0 l/ha. Sredstvo se u uljanoj repici primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha.

Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31 ozime pšenice i ozimog ječma.

Jara Uljana Repica

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Bijela trulež 1,0 - 1,25 l/ha Prvo tretiranje treba obaviti u fazi „zelenog pupa“ (BBCH 31-51), a drugo u punoj cvatnji (BBCH 65). Za regulaciju rasta uljane repice primjenjuje se u jesen u fazi 4-6 listova (BBCH 14-16) u količini 0,7-1,0 l/ha. Dva puta tijekom godine na istoj površini
Koncentrična pjegavost komuške 1,0 - 1,25 l/ha Prvo tretiranje treba obaviti u fazi „zelenog pupa“ (BBCH 31-51), a drugo u punoj cvatnji (BBCH 65). Za regulaciju rasta uljane repice primjenjuje se u jesen u fazi 4-6 listova (BBCH 14-16) u količini 0,7-1,0 l/ha. Dva puta na istoj površini tijekom godine
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa 1,2 - 1,5 l/ha Tretira se u fazi cvatnje (ES 61-69) kako bi se postigla visoka učinkovitost protiv vidljivog napada na klas i smanjilo opterećenje mikotoksinima Dva puta tijekom godine na istoj površini
Mrežasta pjegavost 1,2 - 1,5 l/ha Tretira se u fazi cvatnje (ES 61-69) kako bi se postigla visoka učinkovitost protiv vidljivog napada na klas i smanjilo opterećenje mikotoksinima Dva puta tijekom godine na istoj površini
Pjegavost lista 1,2 - 1,5 l/ha Tretira se u fazi cvatnje (ES 61-69) kako bi se postigla visoka učinkovitost protiv vidljivog napada na klas i smanjilo opterećenje mikotoksinima Dva puta tijekom godine na istoj površini
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa 1,2 - 1,5 l/ha Tretira se u fazi cvatnje (ES 61-69) kako bi se postigla visoka učinkovitost protiv vidljivog napada na klas i smanjilo opterećenje mikotoksinima Dva puta tijekom godine na istoj ovršini

Zašto Caramba®

Suzbijanje bolesti i regulacija rasta uljane repice

Optimalno vrijeme primjene preparata Caramba® je kada je uljana repica u fazi od 4-6 lista. Važna prednost je da se može primjeniti i kod neujednačenog nicanja uljane repice, kada je u fazi razvoja od kotiledona do 2. lista.

Doza primjene

Aktivna tvar 60 g/L metazaklora

Formulacija : koncentrat za emulziju

Doza primjene: 0,7 - 1,0 l/ha

Regulator rasta

Osim zaštite od uzročnika bolesti, Caramba® ima svojstvo i regulatora rasta.

Caramba® skraćivanjem internodija reducira vertikalni porast repice. Na taj način rozeta je postavljena nisko što je bitan preduvjet za dobro prezimljavanje.

Ne odbacuje donje listove!

Uljana repica tretirana preparatom Caramba® ne odbacuje donje listove tijekom zime i proljeća, što znatno doprinosi većoj asimilacijskoj površini i boljem općem stanju biljke.

Početak stranice