Collis®

Aktivna tvar: 200 g/l boskalid i 100g/l krezoksim-metil

Collis®

Aktivna tvar: 200 g/l boskalid i 100g/l krezoksim-metil


Prednosti

  • Kombinacija dvije aktivne tvari širokog spektra djelovanja
  • Sinergija (pojačano djelovanje) aktivnih tvari kada su zajedno
  • Smanjena mogućost pojave rezistentnosti
  • Pouzdan u suzbijanju pepelnice u najkritičnijim fazama njenog razvoja na vinovoj lozi

Detalji o proizvodu

Generalne informacije

Naziv Collis®
Formulacija tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
Aktivna tvar 100 g/l Kresoksim-metil, 200 g/l Boskalid

Način djelovanja

Collis® je kombinirani preventivni fungicid sistemičnog učinka za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,03–0,04% (300–400 ml/ha odnosno 30–40 ml/1000 m2) . Primjenjuje se najviše tri puta u razmacima od 10–14 dana. Collis® primjenjuje se prskanjem klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama i raspršivanjem raspršivačima (tzv. atomizerima).

Mogućnost mješanja

U cilju proširenja spektra djelovanja na druge bolesti i štetnike, Collis se može miješati s većinom drugih fungicida i insekticida koji se primjenjuju u zaštiti vinove loze.

Pepelnica
Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
0,3-0,4 l/ha Sredstvo se koristi kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti , od faze prvog lista do faze ''šare'' ili omekšavanja bobica (BBCH 13 - 83). Tri tretiranja na istoj površini u intervalu 10-14 dana 28 (u danima) - vinova loza
Pepelnica
Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
0,3-0,4 l/ha Sredstvo se koristi kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti , od faze prvog lista do faze ''šare'' ili omekšavanja bobica (BBCH 13 - 83). Tri tretiranja na istoj površini u intervalu 10-14 dana 28 (u danima) - vinova loza

Generalne informacije

Naziv Collis®
Formulacija tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
Aktivna tvar 100 g/l Kresoksim-metil, 200 g/l Boskalid

Način djelovanja

Collis® je kombinirani preventivni fungicid sistemičnog učinka za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,03–0,04% (300–400 ml/ha odnosno 30–40 ml/1000 m2) . Primjenjuje se najviše tri puta u razmacima od 10–14 dana. Collis® primjenjuje se prskanjem klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama i raspršivanjem raspršivačima (tzv. atomizerima).

Mogućnost mješanja

U cilju proširenja spektra djelovanja na druge bolesti i štetnike, Collis se može miješati s većinom drugih fungicida i insekticida koji se primjenjuju u zaštiti vinove loze.

Back
Vinova Loza (Stolne Sorte) - Pepelnica
Preporučena doza
0,3-0,4 l/ha
Vrijeme aplikacije
Sredstvo se koristi kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti , od faze prvog lista do faze ''šare'' ili omekšavanja bobica (BBCH 13 - 83).
Broj primjena
Tri tretiranja na istoj površini u intervalu 10-14 dana
Karenca
28 (u danima) - vinova loza
Back
Vinova Loza (Vinske Sorte) - Pepelnica
Preporučena doza
0,3-0,4 l/ha
Vrijeme aplikacije
Sredstvo se koristi kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti , od faze prvog lista do faze ''šare'' ili omekšavanja bobica (BBCH 13 - 83).
Broj primjena
Tri tretiranja na istoj površini u intervalu 10-14 dana
Karenca
28 (u danima) - vinova loza
Početak stranice