Home
Poljoprivreda

Delan® Pro

PROaktivna TEHNOLOGIJA

Novi fungicid protiv čađave krastavosti koji se primjenjuje na:

Prednosti

Jabuka

1. pouzdana zaštita od infekcija krastavosti lista i ploda

2. jača imunitet biljke protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti

3. odlična pokrovnost i otpornost na ispiranje kišom

Vinova loza

1. pouzdana zaštita protiv plamenjače, crne pjegavosti i crne truleži

2. proaktivna zaštita mladih izboja i jačanje imuniteta biljke

3. odlična pokrovnost i otpornost na ispiranje kišom

Generalne informacije

Ime Delan® Pro
Formuliranje Koncentrat za suspenziju (SC)
Sastojci 125 g/l Ditianon, 561,2 g/l Kalijevi fosfonati

Način djelovanja: sistemično

Način djelovanja: Sredstvo Delan® Pro kombinacija je aktivnih tvari ditianona i kalijevih fosfonata. Aktivna tvar ditianon djeluje površinski („kontaktno“) i djeluje ponajviše na površini biljnih organa sprječavajući klijanje spora, premda u slučaju krastavosti pokazuje i određeni kurativni učinak. Na uzročnike biljnih bolesti djeluje blokirajući njihovu respiraciju, pri čemu djeluje na više fizioloških procesa u metabolizmu osjetljivih vrsta fitopatogenih gljiva. Kalijevi fosfonati djeluju sistemično, ulaze u biljku i premještaju se unutar biljnih organa. Na uzročnike biljnih bolesti djeluju neposredno, blokirajući enzime koji sudjeluju u metabolizmu fosfora. Osim neposrednog djelovanja, kalijevi fosfonati djeluju na biljne bolesti i posredno, potičući obrambene reakcije biljke. U biljkama potiču stvaranje obrambenih spojeva – fitoaleksina (terpena, aromatskih fenola, itd.), koje biljke prirodno stvaraju i koji biljkama služe za zaštitu od zaraze i širenja patogena. Fitoaleksini jačaju obrambene sposobnosti biljke.

Sredstvo Delan® Pro sadrži kombinaciju aktivnih tvari koje sprječavaju klijanje spora, sprječavaju zarazu i razvoj micelija te djeluju površinski (preventivno) i sistemično (kurativno). Kalijevi fosfonati ulaze u biljku i kreću se u novi porast, što pruža zaštitu onih dijelova biljke koji nisu izravno tretirani, već su formirani nakon primjene sredstva. Bez obzira na to, učinak sredstva je najizraženiji kada se sredstvo primjenjuje prije ostvarenih zaraza.

Kod primjene sredstva Delan® Pro moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Delan® Pro ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 50 metara (20 metara ako se koriste sapnice (mlaznice, dizne) za smanjenje zanošenja od 90%, 30 metara ako se koriste sapnice (mlaznice, dizne) za smanjenje zanošenja od 75% te 40 metara ako se koriste sapnice (mlaznice, dizne) za smanjenje zanošenja od 50%).

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Sredstvo nije kompatibilno s folijarnim gnojivima koja sadrže dušik. Sredstvo se ne smije koristiti u kombinaciji s uljnim formulacijama ili primjenjivati na kulturama koje su prethodno tretirane uljnim formulacijama jer će spriječiti prodiranje sredstva u biljku. Kod miješanja sa sredstvima koja sadrže karbonate i bikarbonate savjetuje se oprez, budući da može doći do stvaranja ugljikovog dioksida i/ili pjenjenja.

O mogućnostima miješanja sredstva Delan® Pro s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Jabuka

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Krastavost jabuke u količini od 2,5 L/ha Sredstvo se primjenjuje preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze zelenih vrhova cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). 6x tijekom vegetacije , uz uobičajeni razmak između primjena od 5-10 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti.
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Krastavost plodova kruške u količini od 2,5 L/ha Sredstvo se primjenjuje preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze zelenih vrhova cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). 6x tijekom vegetacije , uz uobičajeni razmak između primjena od 5-10 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti.
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Crna pjegavost vinove loze 3,0 l/ha Od faze vunastog pupa (BBCH 05) do faze pet razvijenih listova (BBCH 15) Najviše četiri puta tijekom vegetacije. Utrošak vode: 150-300 L/ha

Zašto Delan® Pro

Višenamjensko djelovanje ditianona

Zbog njegovog višenamjenskog djelovanja krastavost ne može razviti rezistentnost na pripravke s ditianonom, premda se koristi već 50 godina

 • ditianon remeti osnovne funkcije izvora energije gljivičnih stanica (krebsov ciklus)
 • ditianon utječe na mehanizam zaštite gljivičnih stanica od oksidacijskog stresa
 • ditianon ometa stvaranje energije i metaboličke procese (glikoliza, put pentoza-fosfata)

Kalijevi fosfonati

Kalijevi fosfonati (KHP) su aktivna tvar i sol. Oni su Mono- i Di-kalijev fosfonat.

Fosforasta kiselina je aktivni princip kalijevih fosfonata.

Fosfonati = fungicid

 • fosfonati su soli fosforaste kiseline.
 • izravno fungicidno djelovanje protiv krastavosti.
 • stimuliraju mehanizme odbrane u biljci.
 • biljke ih ne mogu koristiti kao izvor hranjiva.

Zbog svojeg učinkovitog suzbijanja krastavosti i pepelnice i drugih bolesti kalijevi fosfonati su registrirani u EU kao fungicidna aktivna tvar od 2013. godine.

Način djelovanja kalijevih fosfonata

Fosforasta kiselina je aktivni princip kalijevih fosfonata. Primijećeno je da djelovanje fosforaste kiseline ovisi o 2 različita mehanizma koji dodatno ograničavaju rast fitopatogenih gljivica:

 • izravno djelovanje u ranim fazama rasta uzročnika bolesti
 • posredno djelovanje kroz induciranje prirodnih obrambenih mehanizama biljke

Fosforasta kiselina pokreće stimulaciju prirodnih mehanizama obrane u biljkama

Delan Pro® – pregled aktivnih tvari za proaktivno suzbijanje

Ditianon

 • višenamjenska aktivna tvar s vrlo snažnim preventivnim izravnim djelovanjem
 • lipofilični kontaktni fungicid s jakim vezanjem na vosak - slaba pokretljivost - dobra postojanost u kišnim uvjetima
 • spektar bolesti: Krastavost

Kalijevi fosfonati

 • dvostruko preventivno djelovanje protiv krastavosti: izravno suzbijanje uzročnika bolesti plus posredno stimuliranje prirodnih obrana biljke
 • hidrofilični fungicid s brzim unosom (postojanost u kišnim uvjetima) i distribuiranjem unutar biljke akropetalno i bazipetalno (potpuno sistemično)  visoka pokretljivost
 • spektar bolesti: Krastavost, jabučna čađava pepelnica, Nectria, i druge

Početak stranice