Forum® Star

Aktivna tvar: 113 g/kg dimetomorf i 600g/kg folpet

Forum® Star

Aktivna tvar: 113 g/kg dimetomorf i 600g/kg folpet


Prednosti

1. osigurava podjednako dobru zaštitu svih dijelova vinove loze (list i grozd) od plamenjače

2. kombinacijom dviju aktivnih tvari postignuta je optimalna i dugotrajna zaštita

3. neovisan o vremenskim uvjetima

4. nema opasnosti od fitotoksičnosti

5. preporučen je u integriranoj proizvodnji grožđa i vina

Detalji o proizvodu

Generalne informacije

Naziv Forum® Star
Formulacija Močive samodispergirajuće mikrogranule - WG
Aktivna tvar 113 g/kg Dimetomorf, 600 g/kg Folpet

Način djelovanja

Forum® Star je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid. Kombinacijom sistemične (dimetomorf) i kontaktne (folpet) djelatne tvari smanjena je mogućnost pojave rezistentnosti patogena na ovaj fungicid.

Mogućnost mješanja

Generalne informacije

Naziv Forum® Star
Formulacija Močive samodispergirajuće mikrogranule - WG
Aktivna tvar 113 g/kg Dimetomorf, 600 g/kg Folpet

Način djelovanja

Forum® Star je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid. Kombinacijom sistemične (dimetomorf) i kontaktne (folpet) djelatne tvari smanjena je mogućnost pojave rezistentnosti patogena na ovaj fungicid.

Mogućnost mješanja

Početak stranice