Home
Poljoprivreda

Opera®

Aktivna tvar: 133 g/l piraklostrobina i 50g/l epoksikonazol

Prednosti

1. protektivnost

2. brzina djelovanja

3. kurativnost

4. dugotrajnost

5. postojanost na ispiranje kišom

Generalne informacije

Ime Opera®
Formuliranje suspo-emulzija (SE)
Sastojci 50 g/l Epoksikonazol, 133 g/l Pyraclostrobin

Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u

1. šećernoj repi: pjegavosti lista (Cercospora beticola)

2. ječmu: pepelnica: (Blumeria / Erysiphe graminis f. sp. hordei), mrežasta pjegavost lista (Pyronophorateres), siva pjegavost (Rhynchosporuim secalis), i smeđa hrđa (Puccinia hordei).

3. kukuruzu: siva pjegavost lista (Setosphaeria turcica si. Exserohilum turcicum= Helminthosporium turcicum)

Ne preporučuje se miješati sredstvo s organofosfornim insekticidima.

Ječam

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Mrežasta pjegavost 1,25 l/ha Nakon pojave zastavice (ES 37/39) pa do konačne zriobe Može se koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini.
Početak stranice