Home
Poljoprivreda

Opus® Team

Aktivna tvar: 84 g/l epoksikonazol i 250 g/l fenpropimorf

Prednosti

1. odličan sistemični fungicid širokog spektra djelovanja u pšenici, ječmu i šećernoj repi

Generalne informacije

Ime Opus® Team
Formuliranje tekući koncentrat suspo-emulzije (SE)
Sastojci 84 g/l Epoksikonazol, 250 g/l Fenpropimorf

Kombinirani fungicid za tretiranje usjeva:

- pšenice za suzbijanje pepelnice (Blumeria/Erysiphe/ graminis f.sp. tritici), hrđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Septoria spp.) i smanjenje zaraze paleži klasa (Fusarium spp.), primjenom u dozi 1,0–1,2 l/ha (10–12 ml na 100 m2).

- ječma za suzbijanje pepelnice (Blumeria/Erysiphe/ graminis f.sp. hordei), hrđe (Puccinia hordei), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis) i smanjenje zaraze s mrežastom pjegavosti (Pyrenophora teres), primjenom u dozi 1,0–1,2 l/ha (10–12 ml na 100 m2).Na sortama ječma osjetljivim na mrežastu pjegavost potrebno je obaviti dva tretiranja s višom dozom (1,2 l/ha).

- šećerne repe za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola) i pepelnice

(Erysiphe graminis) u dozi 1,0–1,2 l/ha (10–12 ml na 100 m2).

Sredstvo se prije miješanja s ostalim pesticidima mora ispitati na mogućnost miješanja i fitotoksičnost. S kontaktnim herbicidima nije preporučljivo. Nije dozvoljeno sa folijarnim gnojivima, bakarnim i kositrenim fungicidima i fosfornim insekticidima.. U slučaju miješanja s insekticidima obvezna je zaštita očiju i dišnih organa plinskom maskom

Ječam

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Pepelnica ječma 1,0 - 1,2 l/ha Tretiranje tijekom vlatanja, klasanja i cvatnje, po pojavi simptoma bolesti, a prije početka širenja bolesti na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (od faze vlatanja do faze pune cvatnje) Dva puta u toku godine na istoj površini
Pjegavost lista 1,0 - 1,2 l/ha Tretiranje tijekom vlatanja, klasanja i cvatnje, po pojavi simptoma bolesti, a prije početka širenja bolesti na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (od faze vlatanja do faze pune cvatnje) Dva puta na istoj površini tijekom godine
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa 1,0-1,2 l/ha Tretiranje tijekom vlatanja, klasanja i cvatnje, po pojavi simptoma bolesti, a prije početka širenja bolesti na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (od faze vlatanja do faze pune cvatnje) Dva puta u toku godine na istoj površini
Mrežasta pjegavost 1,0 - 1,2 l/ha Tretiranje tijekom vlatanja, klasanja i cvatnje, po pojavi simptoma bolesti, a prije početka širenja bolesti na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (od faze vlatanja do faze pune cvatnje) Dva puta tijekom godine na istoj površini
Početak stranice