Home
Poljoprivreda

Soriale® LX

Fungicidi

Prednosti

Sredstvo se koristi preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze, obično od faze nekoliko listova do omekšavanja (šare) bobica (BBCH 16-81). Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, razmak između tretiranja je 10-14 dana, ovisno o pritisku bolesti.

Zbog izraženog sistemičnog djelovanja, sredstvo SORIALE® LX pokazuje najbolji učinak u razdobljima intenzivnog rasta vinove loze, od početka vegetacije do razdoblja pred zatvaranje grozdova.

Detalji o proizvodu

Ime Soriale® LX
Formuliranje Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Sastojci 755 g/L Kalijevi fosfonati

sistemično

Način djelovanja: Sredstvo SORIALE® LX sadrži kalijeve fosfonate, soli fosforne kiseline. Fosfonati na neke biljne patogene djeluju izravno, ometajući njihov metabolizam fosfata, ali i neizravno. Fosfonati potiču obrambenu reakciju biljke, potičući stvaranje fitoaleksina. SORIALE® LX je sistemični fungicid kojeg biljka brzo usvaja, a u biljci se kreće i uzlaznim (akropetalnim) i silaznim (bazipetalnim) tokovima.

Kod primjene sredstva SORIALE® LX moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite površinskih voda od eutrofikacije, mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrenu primjenu iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: Sredstvo SORIALE® LX ne smije se miješati s folijarnim gnojivima koja sadrže dušik. Sredstvo se ne smije miješati s uljima i sredstvima uljne formulacije. Sredstvo SORIALE® LX nije preporučljivo koristiti nakon primjene uljnih sredstava jer ulja blokiraju upijanje sredstva u biljku.

O mogućnostima miješanja sredstva SORIALE® LX s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Vinova Loza (Vinske Sorte)

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Plamenjača 3 – 4 L/ha Sredstvo se koristi preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze, obično od faze nekoliko listova do omekšavanja (šare) bobica (BBCH 16-81) Sredstvo se smije koristiti najviše pet puta tijekom vegetacije Karenca za vinovu lozu je 14 dana
Ime Soriale® LX
Formuliranje Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Sastojci 755 g/L Kalijevi fosfonati

sistemično

Način djelovanja: Sredstvo SORIALE® LX sadrži kalijeve fosfonate, soli fosforne kiseline. Fosfonati na neke biljne patogene djeluju izravno, ometajući njihov metabolizam fosfata, ali i neizravno. Fosfonati potiču obrambenu reakciju biljke, potičući stvaranje fitoaleksina. SORIALE® LX je sistemični fungicid kojeg biljka brzo usvaja, a u biljci se kreće i uzlaznim (akropetalnim) i silaznim (bazipetalnim) tokovima.

Kod primjene sredstva SORIALE® LX moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite površinskih voda od eutrofikacije, mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrenu primjenu iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: Sredstvo SORIALE® LX ne smije se miješati s folijarnim gnojivima koja sadrže dušik. Sredstvo se ne smije miješati s uljima i sredstvima uljne formulacije. Sredstvo SORIALE® LX nije preporučljivo koristiti nakon primjene uljnih sredstava jer ulja blokiraju upijanje sredstva u biljku.

O mogućnostima miješanja sredstva SORIALE® LX s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Plamenjača 3 – 4 L/ha Sredstvo se koristi preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze, obično od faze nekoliko listova do omekšavanja (šare) bobica (BBCH 16-81) Sredstvo se smije koristiti najviše pet puta tijekom vegetacije Karenca za vinovu lozu je 14 dana
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Početak stranice