Vivando®

Aktivna tvar: 500 g/l metrafenon

Vivando®

Aktivna tvar: 500 g/l metrafenon


Prednosti

1. jedinstven u zaštiti grozda

2. djeluje preventivno, translaminarno i plinskom fazom

3. djelovanje plinovitom fazom – prodire između bobica i štiti gdje drugi fungicidi ne mogu

4. lokal sistemično djelovanje i stvaranje depoa u voštanom sloju

5. dugotrajno djelovanje

6. otporan na ispiranje kišom

Etiketa

Etiketa proizvoda

Sigurnosno tehnički list / MSDS

Sigurnosno-tehnički list

Spremanje dokumenata

Detalji o proizvodu

Generalne informacije

Naziv Vivando®
Formulacija koncentrat za suspenziju (SC)
Aktivna tvar 500 g/l Metrafenon
Opaske

Način djelovanja

VIVANDO® je lokalno sistemični fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,02 % (20 ml na 100 l vode). Prvo tretiranje provodi se od pojave opasnosti od zaraze, najranije od stadija pet listova vinove loze do zatvaranja boba (BBCH 15-81) u razmacima 10-14 dana. U slučaju visoke mogućnosti zaraze (velike količine oborina) i intenzivnog porasta biljne mase tretiranje obavljati u kraćim vremenskim razmacima. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji. Preporučena količina vode je 400-1600 l/ha, ovisno o vrsti uređaja za primjenu.

Mogućnost mješanja

Može se miješati sa većinom drugih fungicida i insekticida koji se primjenjuju u zaštiti vinove loze

Pepelnica
Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
0,02% (20ml na 100L vode) Prvo tretiranje provodi se od pojave opasnosti od zaraze, najranije od stadija pet listova vinove loze do zatvaranja boba (BBCH 15-81) u razmacima 10-14 dana Najviše 3 primjene u vegetaciji zbog specifičnosti aktivne tvari Karenca za vinovu lozu je 28 dana

Generalne informacije

Naziv Vivando®
Formulacija koncentrat za suspenziju (SC)
Aktivna tvar 500 g/l Metrafenon
Opaske

Način djelovanja

VIVANDO® je lokalno sistemični fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,02 % (20 ml na 100 l vode). Prvo tretiranje provodi se od pojave opasnosti od zaraze, najranije od stadija pet listova vinove loze do zatvaranja boba (BBCH 15-81) u razmacima 10-14 dana. U slučaju visoke mogućnosti zaraze (velike količine oborina) i intenzivnog porasta biljne mase tretiranje obavljati u kraćim vremenskim razmacima. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji. Preporučena količina vode je 400-1600 l/ha, ovisno o vrsti uređaja za primjenu.

Mogućnost mješanja

Može se miješati sa većinom drugih fungicida i insekticida koji se primjenjuju u zaštiti vinove loze

Back
Vinsko grožđe - Pepelnica
Preporučena doza
0,02% (20ml na 100L vode)
Vrijeme aplikacije
Prvo tretiranje provodi se od pojave opasnosti od zaraze, najranije od stadija pet listova vinove loze do zatvaranja boba (BBCH 15-81) u razmacima 10-14 dana
Broj primjena
Najviše 3 primjene u vegetaciji zbog specifičnosti aktivne tvari
Karenca
Karenca za vinovu lozu je 28 dana

Zašto Vivando®?

Pogledajte video

Vivando® se odlično uklapa u antirezistentnu borbu. Njegova djelatna tvar metrafenon je predstavnik grupe benzofenona koja na tržištu ima samo još jednog predstavnika. Posjeduje potpuno drugačiji mehanizam djelovanja u odnosu na djelatne tvari koje se nalaze u ostalim pripravcima za zaštitu vinove loze od pepelnice.

Vivando® sprječava razvoj pepelnice na površini biljke kao i prodiranje parazita u biljku. Usvaja se i ima lokalsistemično kretanje u biljci. Već jedan sat nakon primjene nema opasnosti od ispiranja kišom. Na ovaj način pruža pouzdanu zaštitu kišnim uvjetima. Možda najvažnija osobina fungicida Vivando® je sposobnost redistribucije plinovitom fazom, povećavajući, a u isto vrijeme i obnavljajući pokrivenost tretirane površine.

Ova osobina omogućuje da pomoću plinovite faze prodre u unutrašnjost cvata, a kasnije grozdova i osigura zaštitu od pepelnice. Upravo tu osobinu potvrdili su pokusi u vinogradima, u kojima je 14 dana poslije primjene u zraku Sloj preparata nakon aplikacije Pucanje sloja preparata zbog rasta bobice Premještanjem djelatne tvari pomoću plinovite faze sloj pripravka se zatvara oko tretiranog grožđa još uvijek bilo djelatne tvari pripravka Vivando®.

Na taj način Vivando® pruža odličnu zaštitu u periodu kada pepelnica nanosi najveću štetu - pred cvatnju vinove loze pa do zatvaranja grozdova.

Otpornost na ispiranje kišom i djelovanje plinovitom fazom omogućuju dugo rezidualno tj. preventivno djelovanje i sigurnu zaštitu. Vivando® djeluje i parama – najbolja zaštita od pepelnice u kritičnom periodu.

Preparat je siguran za radnike i selektivan za korisne insekte. Uklapa se i preporučljiv je u integralnom programu zaštite i dobro oružje u antirezistentnoj strategiji. Nema posebnih ograničenja za mješanje sa ostalim pripravcima koji se koriste u zaštiti vinove loze.

Kada možemo očekivati pojavu pepelnice vinove loze?

Temperaturni optimum za pojavu i širenje pepelnice je od 20 - 28oC, bitna je visoka relativna vlažnost zraka (iznad 75%) a oblačno vrijeme posebno pogoduje razvoju bolesti.

Vinogradi na težim zemljištima, u blizini šuma, sa lošim provjetravanjem podložniji su napadu pepelnice.

Efekti „loše godine“ sa visokim pritiskom pepelnice, obavezno se osjećaju i sljedeće godine.

Bobice i grozdovi su posebno osetljivi od početka cvatnje pa do 3 tjedna nakon formiranja bobica (BBCH 55 – 75).

Ostavljanje prevelikog broja mladica „na rod“, kašnjenje sa izvođenjem „zelenih“ operacija ili njihovo izostavljanje kao i preobilno gnojenje dušikom značajno pomaže pojavi pepelnice.

Početak stranice