Home
Poljoprivreda

Akris®

Aktivna tvar: 280 g/l dimetenamid-p i 250 g/l terbutilazin

Prednosti

1. izuzetno širok spektar djelovanja na travne i širokolisne korove

2. potpuna selektivnost na uzgajanu kulturu

3. povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine

4. široka mogućnost primjene (pre-em ili post-em)

Detalji o proizvodu

Ime Akris®
Formuliranje Suspo-emulzija (SE)
Sastojci 250 g/l Terbutilazin, 280 g/l Dimetenamid-P

Akris® je kombinirani herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Kod primjene sredstva Akris® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Akris® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrenu primjenu iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva Akris® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Kukuruz u zrnu

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Ambrozija Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Bijela loboda Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Jednogodišnji uskolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Širokolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Štir Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Ambrozija Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Bijela loboda Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Jednogodišnji uskolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Širokolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Štir Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Ime Akris®
Formuliranje Suspo-emulzija (SE)
Sastojci 250 g/l Terbutilazin, 280 g/l Dimetenamid-P

Akris® je kombinirani herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Kod primjene sredstva Akris® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Akris® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrenu primjenu iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva Akris® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Ambrozija Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Bijela loboda Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Jednogodišnji uskolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Širokolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Štir Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Ambrozija Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Bijela loboda Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Jednogodišnji uskolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Širokolisni korovi Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Štir Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha nakon nicanja. Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova. Jednom godišnje na istoj površini Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

Zašto Akris®?

Početak stranice