Home
Poljoprivreda

Basagran® 480

Aktivna tvar: 480g/l bentazon

Prednosti

1. brzo i sigurno djelovanje na svim temperaturama

2. ne ostavlja rezidue

3. primjena u velikom broju kultura

Generalne informacije

Ime Basagran® 480
Formuliranje koncentrat za otopinu (SL)
Sastojci 480 g/l Bentazon

Kontaktni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični šćir (Amaranthus retrofl exus), ambrozija (Ambrosia elatior – do dva lista), jarmeni (Anthemis spp.), lobode (Atriplex spp. i Chenopodium spp. – do dva lista), pastirska torbica (Capsella bursa – pastoris), obična konica (Galinsoga parvifl ora), ljepljiva bročika (Galium aparine), kamilice (Matricaria spp.) poljska potočnica (Myosotis arvensis), dvornici (Polygonum spp. osim P. aviculare), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), poljska gorušica (Sinapis arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), srednja mišjakinja (Stellaria media), dikice (Xanthium spp.) i dr. kada su razvijena 2 – 4 lista korova.

ZA POSTIZANJE NAJVEĆEG UČINKA, PREPORUČA SE KOD PRSKANJA OSIGURATI DOBRU POKROVNOST LISTOVA I STABLJIKE KOROVA ŠKROPIVOM

Prilikom tretiranja treba spriječiti zanošenje sredstva na sve susjedne kulture. Nakon primjene herbicida Basagran® 480 najmanje 6 sati nakon tretiranja ne bi smjelo biti padalina. Ne prskati po jakoj rosi niti kada se slijedeće noći očekuje mraz. Uništenim korovima ne hraniti domaće životinje.

Ne smije se miješati s fosfornoorganskim insekticidima, dušičnim gnojivima i uljnim sredstvima. O mogućnostima miješanja sredstva za zaštitu bilja Basagran® 480 s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika

Početak stranice