Home
Poljoprivreda

Butisan® S

Važan je dobar start!

Prednosti

Najkorišteniji herbicid u pre-em zaštiti uljane repice!

1. pouzdano suzbija najvažnije širokolisne korove a posebno čestoslavicu, kamilicu, divlji maki mišjakinju

2. odlična selektivnost!

3. djeluje i kontaktno (efikasan i na ponikle korove, nakon nicanja usjeva)

4. Manje ovisan o nepovoljnim vremenskim uvjetima:

- treba manje oborina

- duže čeka kišu

Generalne informacije

Ime Butisan® S
Formuliranje koncentrirana suspenzija (SC)
Sastojci 500 g/l Metazaklor

Herbicid Butisan® S se upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova kao što su hrapavi ščir (Amaranthus retroflexus), kamilice (Matricaria spp.), bijela loboda (Chenopodium album), ptičji i slakasti dvornik (Polygonum aviculare i P. convolvulus), poljska gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnice (Solanum spp.), poljska mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), čestoslavice (Veronica spp.) i jarmene (Anthemis spp.), te jednogodišnjih travnih krova kao što su mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti), divlja zob (Avena fatua), svračice (Digitaria spp.), koštan (Echinochloa crus-galli), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) i muharike (Setaria spp.).

Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine široke najmanje 20 m.

Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale ni u kanalizaciju.

Može se miješati s tekućim dušičnim gnojivima, ali je preporučljivo da se napravi proba na mogućnost miješanja i fitotoksičnost

Zašto Butisan® S?

Butisan® S registriran je za primjenu nakon sjetve, a prije nicanja usjeva korova, premda je izuzetno selektivan i kada se primijeni na ponikao usjev (tako je registriran u većini europskih zemalja). Za punu aktivaciju je potrebna manja količina padalina u usporedbi s drugim zemljišnim herbicidima. Djeluje i na tek ponikle korove.

Butisan® S suzbija veliki broj najvažnijih korova uljane repice:

Anthemis spp, Veronica spp., Stellaria media, Papaver rhoeas, Descuraina sophia, Galium aparine, Capsella bursa-pastoris, Polygonum spp., Raphanus spp., Geranium spp., Sinapis arvensis, Cereal volunteers, Poa anua, Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides

Odlična efikasnost u suzbijanju divlje kamilice

Butisan® S pokazuje odličnu efikasnost u suzbijanju divlje kamilice što se vidi na slikama naših pokusa.

Na dobro pripremljenom zemljištu Butisan® S pokazuje superiorna svojstva.

Početak stranice