Home
Poljoprivreda

Dash® HC

Herbicidi

Prednosti

Kao pomoćno sredstvo djeluje tako da snižava pH-vrijednost i površinsku napetost škropiva, kao i prebrzu razgradnju djelatne tvari od UV zračenja, poboljšava kvašenje lisne površine korova i poboljšava distribuciju herbicida po tretiranoj površini

Detalji o proizvodu

Ime Dash® HC
Formuliranje Tekući koncentrat za emulziju (EC)
Sastojci otapalo: 35% Solvesso 150, 22,5% C 10-12 masnih alkohola-polietoksilat/propoksilat-fosfata, 343 g/L smjese metilnih estera oleinske i palmitinske kiseline,

Dash® HC kao pomoćno sredstvo djeluje tako da snižava pH-vrijednost i površinsku napetost škropiva, kao i prebrzu razgradnju djelatne tvari od UV zračenja, poboljšava kvašenje lisne površine korova i poboljšava distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Pogotovo je primjetan učinak primjene Dash®-a u kombinaciji s herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomjerne transpiracije, formiraju debelu voštanu prevlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Ime Dash® HC
Formuliranje Tekući koncentrat za emulziju (EC)
Sastojci otapalo: 35% Solvesso 150, 22,5% C 10-12 masnih alkohola-polietoksilat/propoksilat-fosfata, 343 g/L smjese metilnih estera oleinske i palmitinske kiseline,

Dash® HC kao pomoćno sredstvo djeluje tako da snižava pH-vrijednost i površinsku napetost škropiva, kao i prebrzu razgradnju djelatne tvari od UV zračenja, poboljšava kvašenje lisne površine korova i poboljšava distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Pogotovo je primjetan učinak primjene Dash®-a u kombinaciji s herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomjerne transpiracije, formiraju debelu voštanu prevlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Početak stranice