Home
Poljoprivreda

Pulsar® 40

Aktivna tvar: 40 g/l imazamox

Prednosti

1. jedini selektivni herbicid za primjenu u Clearfield® suncokretu nakon nicanja suncokreta (Clearfield® hibridi)

2. potpuna kontrola širokolisnih i travnih korova samo jednim prskanjem

Detalji o proizvodu

Ime Pulsar® 40
Formuliranje koncentrirana otopina (SL)
Sastojci 40 g/l Imazamox

PULSAR 40 je sistemični i zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u IMI suncokretu, soji, grahu, grašku i lucerni. PULSAR 40 iskazuje dobro djelovanje na slijedeće važnije vrste korova: pelinolisni limundžik (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), poljska gorušica (Sinapis arvensis), štirevi (Amaranthus retloflexus, A.blitoides), crna pomočnica (Solanum nigrum), poljski slak (Convolvulus arvensis), muhari (Setaria viridis, S. glauca, S. verticillata), divlji sirak iz sjemena i rizoma (Sorghum halepense), kužnjaka (Datura stramonium), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), volovod (Orobanche spp.) i dr.

Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Ako se PULSAR® 40 upotrebljava u preporučenim količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za navedene kulture.

Bob

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.5 - 0.75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za bob je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za grah je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za grah mahunar je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za grašak je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), odnosno kada je usjev dostigao visinu od 4cm 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za lucernu je 40 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 1.0 - 1.25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za soju je 100 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 1.25 l/ha uz utrošak vode 100-300 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12-16) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za Clearfield suncokret je 90 dana
Ime Pulsar® 40
Formuliranje koncentrirana otopina (SL)
Sastojci 40 g/l Imazamox

PULSAR 40 je sistemični i zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u IMI suncokretu, soji, grahu, grašku i lucerni. PULSAR 40 iskazuje dobro djelovanje na slijedeće važnije vrste korova: pelinolisni limundžik (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), poljska gorušica (Sinapis arvensis), štirevi (Amaranthus retloflexus, A.blitoides), crna pomočnica (Solanum nigrum), poljski slak (Convolvulus arvensis), muhari (Setaria viridis, S. glauca, S. verticillata), divlji sirak iz sjemena i rizoma (Sorghum halepense), kužnjaka (Datura stramonium), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), volovod (Orobanche spp.) i dr.

Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Ako se PULSAR® 40 upotrebljava u preporučenim količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za navedene kulture.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.5 - 0.75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za bob je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za grah je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za grah mahunar je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za grašak je 35 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 0.75 - 1.0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), odnosno kada je usjev dostigao visinu od 4cm 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za lucernu je 40 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 1.0 - 1.25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12-14) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za soju je 100 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 1.25 l/ha uz utrošak vode 100-300 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12-16) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni Karenca za Clearfield suncokret je 90 dana
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Početak stranice