Home
Poljoprivreda

Pulsar® Plus

Aktivna tvar: imazamoks, 25 g/l

Prednosti

1. djelotvornije suzbijanje širokolisnih i travnih korova nakon nicanja

2. širi spektar suzbijanja korova

3. višu razinu konzistentnosti

4. veću fleksibilnost u vezi s vremenom

5. primjene herbicida

6. dugotrajno suzbijanje korova

7. uglavnom je potrebno jedno prskanje

Detalji o proizvodu

Ime Pulsar® Plus
Formuliranje koncentrat za otopinu (SL)
Sastojci 25 g/l Imazamox

PULSAR PLUS je selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u CLEARFIELD CLHA PLUS suncokretu ((Clearfield Plus, CL Plus, CLP) hibridi suncokreta tolerantni na imazamoks). Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u količini 1,2 do 2,0 l/ha u stadijima razvoja 2-8 listova usjeva (BBCH 12-18).

Optimalno vrijeme tretiranja sjemenskih širokolisnih korova su stadiji 2-4 lista, a u slučaju uskolisnih korova stadiji 1-3 lista. Za bolje djelovanje na korove, nakon sjetve, a prije nicanja Clearfield CLHA Plus suncokreta (pre-em), prije prskanja sredstvom PULSAR PLUS preporuča se primijeniti sredstvo na bazi aktivnih tvari dimetenamid-P+pendimetalin, u dozvoljenoj količini.

Sredstvo PULSAR PLUS sadrži aktivnu tvar imazamoks koja pripada kemijskoj skupini imidazolinona (HRAC grupa B). Aktivna tvar imazamoks djeluje kontaktno i rezidualno, apsorbira se preko zelenih dijelova i korijena biljke. Unutar kulture, imazamoks se umjereno translocira akropetalno i bazipetalno.

Sredstvo PULSAR PLUS dobro suzbija sljedeće korove:

obični šćir (Amaranthus retroflexus), šćir (Amaranthus powellii), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divlja zob (Avena fatua), rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), križana loboda (Chenopodium hybridum), bijeli kužnjak (Datura stramonium), obični koštan (Echinochloa crus-galli), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), čekinjasta broćika (Galium aparine), europska bradavka (Heliotropium europaeum), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), volovod (Orobanche spp.), uzlati dvornik Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), proso (Panicum milliaceum), zeleni muhar (Setaria viridis), poljska gorušica (Sinapis arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obalna dikica (Xanthium italicum), obična dikica (Xanthium strumarium).

Mogući utjecaj na učinkovitost: Učinkovitost sredstva može biti smanjena kod biotipova korova rezistentnih na inhibitore acetolaktat sintaze (ALS inhibitori); mehanizam djelovanja sulfonilureja, triazoloprimidina i imidazolinona.

Kod primjene sredstva PULSAR PLUS moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PULSAR PLUS ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

O mogućnostima miješanja sredstva PULSAR PLUS s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Suncokret Clearfield

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 1.2 - 2.0 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova usjeva (BBCH 12-18) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni OVP u Clearfield® CLHA Plus suncokretu
Ime Pulsar® Plus
Formuliranje koncentrat za otopinu (SL)
Sastojci 25 g/l Imazamox

PULSAR PLUS je selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u CLEARFIELD CLHA PLUS suncokretu ((Clearfield Plus, CL Plus, CLP) hibridi suncokreta tolerantni na imazamoks). Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u količini 1,2 do 2,0 l/ha u stadijima razvoja 2-8 listova usjeva (BBCH 12-18).

Optimalno vrijeme tretiranja sjemenskih širokolisnih korova su stadiji 2-4 lista, a u slučaju uskolisnih korova stadiji 1-3 lista. Za bolje djelovanje na korove, nakon sjetve, a prije nicanja Clearfield CLHA Plus suncokreta (pre-em), prije prskanja sredstvom PULSAR PLUS preporuča se primijeniti sredstvo na bazi aktivnih tvari dimetenamid-P+pendimetalin, u dozvoljenoj količini.

Sredstvo PULSAR PLUS sadrži aktivnu tvar imazamoks koja pripada kemijskoj skupini imidazolinona (HRAC grupa B). Aktivna tvar imazamoks djeluje kontaktno i rezidualno, apsorbira se preko zelenih dijelova i korijena biljke. Unutar kulture, imazamoks se umjereno translocira akropetalno i bazipetalno.

Sredstvo PULSAR PLUS dobro suzbija sljedeće korove:

obični šćir (Amaranthus retroflexus), šćir (Amaranthus powellii), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divlja zob (Avena fatua), rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), križana loboda (Chenopodium hybridum), bijeli kužnjak (Datura stramonium), obični koštan (Echinochloa crus-galli), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), čekinjasta broćika (Galium aparine), europska bradavka (Heliotropium europaeum), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), volovod (Orobanche spp.), uzlati dvornik Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), proso (Panicum milliaceum), zeleni muhar (Setaria viridis), poljska gorušica (Sinapis arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obalna dikica (Xanthium italicum), obična dikica (Xanthium strumarium).

Mogući utjecaj na učinkovitost: Učinkovitost sredstva može biti smanjena kod biotipova korova rezistentnih na inhibitore acetolaktat sintaze (ALS inhibitori); mehanizam djelovanja sulfonilureja, triazoloprimidina i imidazolinona.

Kod primjene sredstva PULSAR PLUS moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PULSAR PLUS ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

O mogućnostima miješanja sredstva PULSAR PLUS s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Uskolisni i širokolisni korovi 1.2 - 2.0 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova usjeva (BBCH 12-18) 1 primjena u vegetacijskoj sezoni OVP u Clearfield® CLHA Plus suncokretu
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Početak stranice