Home
Poljoprivreda

Tanaris®

Herbicidi

Prednosti

Tanaris® je selektivni rezidualni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jenogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Primjenjuje se u količini 1,5 L/ha. Može se primijeniti nakon sjetve prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do stadija 8 listova uljane repice (BBCH 10-18).

Detalji o proizvodu

Ime Tanaris®
Formuliranje Suspo-emulzija (SE)
Sastojci 333 g/L Dimetenamid-P, 167 g/L Kvinmerak

zemljišno

Spektar djelovanja primjenom nakon sjetve, prije nicanja (pre-em):

- vrlo dobro suzbija (95-100%): poljska vrkuta (Aphanes arvensis), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis), samonikla pšenica (Triticum aestivum), bršljanasta čestoslavica (Veronica hederifolia), perzijska čestoslavica (Veronica persica);

- dobro suzbija (85-94%): rusomača (Capsella bursa-pastoris), okruglolisna iglica (Geranium rotundifolium), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), srednja mišjakinja (Stellaria media);

- djelomično suzbija (70-84%): rascjepkana iglica (Geranium dissectum), mak turčinak (Papaver rhoeas).

Spektar djelovanja primjenom nakon nicanja (post-em):

- vrlo dobro suzbija (95-100%): livadna iglica (Geranium pratense), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora);

- dobro suzbija (85-94 %): mlječika suncogled (Euphorbia helioscopia), priljepača (Galium aparine), mala iglica (Geranium pusillum), poljski mak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica);

- djelomično suzbija (70-84%): poljski jarmen (Anthemis arvensis), rusomača (Capsella bursa-pastoris), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), okruglolisna iglica (Geranium rotundifolium), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis).

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporučuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Kod primjene sredstva Tanaris® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Tanaris® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva Tanaris® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Ime Tanaris®
Formuliranje Suspo-emulzija (SE)
Sastojci 333 g/L Dimetenamid-P, 167 g/L Kvinmerak

zemljišno

Spektar djelovanja primjenom nakon sjetve, prije nicanja (pre-em):

- vrlo dobro suzbija (95-100%): poljska vrkuta (Aphanes arvensis), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis), samonikla pšenica (Triticum aestivum), bršljanasta čestoslavica (Veronica hederifolia), perzijska čestoslavica (Veronica persica);

- dobro suzbija (85-94%): rusomača (Capsella bursa-pastoris), okruglolisna iglica (Geranium rotundifolium), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), srednja mišjakinja (Stellaria media);

- djelomično suzbija (70-84%): rascjepkana iglica (Geranium dissectum), mak turčinak (Papaver rhoeas).

Spektar djelovanja primjenom nakon nicanja (post-em):

- vrlo dobro suzbija (95-100%): livadna iglica (Geranium pratense), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora);

- dobro suzbija (85-94 %): mlječika suncogled (Euphorbia helioscopia), priljepača (Galium aparine), mala iglica (Geranium pusillum), poljski mak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica);

- djelomično suzbija (70-84%): poljski jarmen (Anthemis arvensis), rusomača (Capsella bursa-pastoris), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), okruglolisna iglica (Geranium rotundifolium), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis).

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporučuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Kod primjene sredstva Tanaris® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Tanaris® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva Tanaris® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list
Početak stranice