Home
Poljoprivreda

Storanet®

Insekticidna mreža kontaktnog djelovanja

Prednosti

Insekticidna mreža se postavlja preventivno prije pojave štetnih kukaca od proljeća do jeseni.

Ima brzo kontaktno djelovanje na insekte obzirom da se aktivna tvar nalazi na samoj površini mreže. U slučaju da su štetnici već prisutni u drvu, pokrivanjem mrežom sprječavamo njihov izlazak i širenje napada.

Učinak mreže traje do 6 mjeseci.

Mreža se može više puta upotrijebiti pod uvjetom da je ispravno skladištena.

Ime Storanet®
Formuliranje Insekticidna mreža kontaktnog djelovanja
Sastojci 100 mg/m2 (1,57 g/kg ili 0,157 % w/w) alfa-cipermetrin

kontaktno djelovanje

Kod primjene sredstva STORANET moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo STORANET ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 10 metara.

Ostaci insekticidne mreže ne smiju se odlagati u površinske i podzemne vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Upotrijebljena mreža ili ostatci neupotrijebljene mreže predaju se tvrtki ovlaštenoj za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Ne ostavljati upotrijebljene mreže u prirodnom okolišu.

Ime Storanet®
Formuliranje Insekticidna mreža kontaktnog djelovanja
Sastojci 100 mg/m2 (1,57 g/kg ili 0,157 % w/w) alfa-cipermetrin

kontaktno djelovanje

Kod primjene sredstva STORANET moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo STORANET ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 10 metara.

Ostaci insekticidne mreže ne smiju se odlagati u površinske i podzemne vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Upotrijebljena mreža ili ostatci neupotrijebljene mreže predaju se tvrtki ovlaštenoj za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Ne ostavljati upotrijebljene mreže u prirodnom okolišu.

Početak stranice