Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Kelvin® 40 OD

Herbicidi

Uljni koncentrat za suspenziju

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Prednosti

1. sigurno suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i pirika

2. široki spektar djelovanja protiv jednogodišnjih korova

3. brza apsorpcija i visoka otpornost na kišu

4. fleksibilna primjena do stadija kukuruza od 8 listova

5. dobra podnošljivost i u teškim uvjetima

Kelvin® 40 OD + Callam® + Dash® HC

Dobitna kombinacija u borbi protiv trava i širokolisnih korova u kukuruzu!

Površine zasijane kukuruzom bilježe kontinuirani rast. Tom je trendu u velikoj mjeri pridonijelo povećanje proizvodnje prirodnog plina. Kukuruz se sve više sije i u ranijim plodoredima žitarica. Zbog toga učinkovito suzbijanje travnih korova i širokolisnih korova postaje još važnije.

Među herbicidima za uskolisne korove postoje velike razlike u pogledu podnošljivosti. Kritični su vremenski uvjeti, primjerice velike razlike između dnevne i noćne temperature, te su pri ranoj sjetvi često stresni za kukuruz. Zbog toga je nužno korištenje vrlo podnošljivih herbicida s visokom otpornošću na kišu koji moraju ujedno biti pogodni za kasniju primjenu da bi se mogli kompenzirati i nepovoljni vremenski uvjeti i vrhunac radova u proljeće.

Tvrtka BASF vam predstavlja proizvode Kelvin® 40 OD, nasljednika našeg prijašnjeg proizvoda sa nikosulforonom, Callam®, novi herbicid namjenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i Dash® HC, okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih sredstava. Dobitna kombinacija u borbi protiv trava i širokolisnih korova u kukuruzu!

Profil sredstva Kelvin® 40 OD

Djelatne tvariNikosulfuron (40 g/l)
FormulacijaUljni koncentrat za suspenziju (OD)
Apsorpcija djelatne tvariPretežno preko zelenih dijelova biljke
Način djelovanjaSistemično djelovanje
KultureKukuruz
Preporučena količina za primjenu1,0 l/ha
Pakiranja1 l
Vrijeme primjeneNakon nicanja, u stadiju razvoja 4-7 listova
Utrošak vode100-400 l/ha
Spektar djelovanjaJednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi i jednogodišnji širokolisni korovi

Način djelovanja sredstva Kelvin® 40 OD

Kelvin® 40 OD sadrži djelatnu tvar nikosulfuron iz skupine sulfonilureja koju travni i drugi korovi brzo usvajaju uglavnom preko listova, a u manjoj mjeri i korijena. Potom se djelatna tvar raspoređuje sokovima korovne biljke. Odmah nakon apsorpcije prekida se rast korijena i izdanaka korova. Nakon 4-5 dana na najmlađim listovima travnih i drugih korova postaju vidljivi prvi simptomi. Nakon otprilike 3 tjedna korovi potpuno odumiru. Najbolji rezultati postižu se u povoljnim uvjetima.

Podnošljivost kukuruza

Usjevi kukuruza izloženi su tijekom čitavog vegetacijskog perioda mnogim čimbenicima stresa. Ako se njihov metabolizam dodatno optereti herbicidima, može doći do slabljenja rasta i smanjenja prinosa. Pokusi koje je provela Poljoprivredna komora Donje Saske pokazali su da primjena herbicida sa sulfonilurejom za suzbijanje travnih korova u usjevima bez prisutnosti korova može u prosjeku smanjiti prinos za do 7%. Dobro podnošljivi herbicidi kao što je Kelvin® 40 OD pridonose iskorištenju potencijala kukuruza, posebno na teškim tlima i u kritičnim godinama. Ta činjenica kao i brza apsorpcija djelatne tvari te visoka učinkovitost u suzbijanju travnih i drugih korova za proizvođača kukuruza znači veću sigurnost pri primjeni, posebno u kritičnim uvjetima.

Uvjeti primjene

Kelvin® 40 OD ne bi se trebao primjenjivati u usjevima koji su oslabljeni zbog suše, stagnirajućih nakupina vode, bolesti ili drugih okolnosti. Primjena u vrijeme kada su korovi izloženi ekstremnoj suši, vlazi ili dugotrajnom stresu može imati za posljedicu slabije djelovanje sredstva zbog smanjenja apsorpcije i raspodjele djelatne tvari. Dan prije primjene sredstva ne bi smjelo biti padalina.

Profil sredstva Callam®

Djelatne tvari125 g/kg tritosulfurona + 600 g/kg dikamba (u dozi od 0,4 kg/ha sadrži 50 + 240 g d.t./ha)
FormulacijaVododispergirajuće granule (WG)
Apsorpcija djelatne tvariList i korijen biljke
Način djelovanjaSistemično djelovanje
KultureKukuruz
Preporučena količina za primjenu0,4 kg/ha kukuruz za zrno i silažni kukuruz
Pakiranja400 g
Vrijeme primjeneNakon nicanja, u stadiju 3-5 listova kukuruza u količini 300-400 g/ha (30-40 g na 1000 m2). Prilikom pripreme škropiva treba uvijek koristiti jedan od registriranih okvašivača. Korovi su najosjetljiviji u stadiju 2-4 lista.
Utrošak vode200-400 l/ha
Spektar djelovanjaJednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Način djelovanja sredstva Callam®

Callam® u spektru djelovanja ima najvažnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove: spektrom djelovanja izvrsno se nadopunjuje sa spektrom tritosulfurona i dikambe. Razine učinkovitosti proizvod postiže ukoliko se poštuju optimalni uvjeti primjene (vrijeme nicanja, vlažnost zraka veća od 70%, mladi korov, itd.).

Nakon primjene, učinci sredstva Callam®-a na ciljani korov pokazuju istovremeno učinak tritosulfurona (inhibitor ALS-a) i dikambe (hormonski herbicid). Interakcija dvaju mehanizama djelovanja, ima za posljedicu pojavu izraženih i trajnih simptoma nakon kojih slijedi propadanje korovnih biljaka. 3 do 5 dana nakon primjene sredstva Callam®-a, vidljivi su prvi simptomi djelovanja tritosulfurona: prestanak rasta i razvoja korova, osobito, razvoj novih izdanaka.

Zatim, vrlo brzo, ovisno o vrsti, osjetljivi korov dobiva crvenkastu ili žućkastu boju. Potpuno propadanje korova, ovisno o meteorološkim prilikama, može uslijediti nakon nekoliko tjedana. Propadanje se odvija brže ukoliko je u vrijeme nicanja korova vlažno i toplo. U danima koji slijede nakon primjene, konkurencija između kulture i korova (za vodu, hranjive tvari, svjetlo) je zaustavljena. Učinci dikambe, venuće i deformacije, vidljivi su već nekoliko sati nakon tretiranja.

Dash® HC - profil sredstva

Djelatne tvari343 g/l smjese metilnih estera oleinske i palmitinske kiseline
FormulacijaTekući koncentrat za emulziju – EC
Preporučena količina za primjenu0,5 - 1,0 l/ha
Pakiranja1 l
Vrijeme primjeneNakon nicanja
Utrošak vode100-400 l/ha

Način djelovanja sredstva Dash® HC

Dash® HC je pomoćno sredstvo – okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih sredstava za zaštitu bilja kod primjene nakon nicanja.

Herbicidna sredstva se koriste u dopuštenim količinama i stadijima rasta usjeva i korova. Višu preporučenu količinu sredstva preporučuje se primijeniti posebice u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicidnih sredstava, kao što su: suša, visoke temperature, jače stvaranje voštanog sloja, korovi većih razvojnih stadija, jači intenzitet zračenja i primjena vode s visokim pH vrijednostima koje sadrže kalcijeve, željezne i aluminijske ione ili ostale kompleksne spojeve.

Sredstvo Dash® HC djeluje tako da snižava pH vrijednost i površinsku napetost škropiva, kao i prebrzu razgradnju djelatne tvari od UV zračenja. Primjena se ne preporučuje ako su usjevi oštećeni od hladnoće, stagniranja vode, biljnih bolesti, štetnika ili od prethodno primijenjenih herbicidnih sredstava.

Mogućnost miješanja s drugim herbicidima

Generalne informacije

Ime Kelvin® 40 OD
Formuliranje
Sastojci 40 g/l Nikosulfuron
Etiketa Kelvin
Sigurnosno tehnički list / MSDS Kelvin_40_OD_ver.2

Kelvin®40 SC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Tablica osjetljivosti korovnih vrsta

Korovna vrsta____________________Učinkovitost/Osjetljivost korovne vrste

obični koštan (Echinochloa crus-galli)__________________O

pršljenasti muhar (Setaria verticillata) _________________O

zeleni muhar (Setaria viridis) _________________________O

obični šćir (Amaranthus retrofl exus) ___________________O

divlji sirak (Sorghum halepense) ______________________O

samonikla repica (Brassica napus) ____________________O

prava rusomača (Capsella bursa-pastoris) ______________O

obična dimnjača (Fumaria offi cinalis) __________________O

čekinjasta broćika (Galium aparine) ____________________O

kamilice (Matricaria spp.) _____________________________O

jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) ________________O

veliki dvornik (Polygonum persicaria) ____________________O

srednja mišjakinja (Stellaria media) _____________________O

poljska ljubica (Viola arvensis) _________________________O

pirika (Agropyron repens) ______________________________SO

uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium) ___________________SO

obična svračica (Digitaria sanguinalis) ____________________ST

slakasti dvornik (Polygonum convolvolus) __________________ST

poljski osjak (Cirsium arvense) __________________________ST

bijela loboda (Chenopodium album) _______________________T

crna pomoćnica (Solanum nigrum) ________________________T

O – osjetljiv (učinkovitost > 85%)

SO – srednje osjetljiv (učinkovitost 75-85%)

ST – srednje tolerantan (učinkovitost 60-75%)

T – tolerantan (učinkovitost < 60%)

Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su do stadija busanja, pirika (Agropyron repens) kada je

visine 10 – 20 cm, a jednogodišnji širokolisni korovi u stadiju razvoja 2 – 4 lista.

U slučaju da su se za vrijeme sjetve kukuruza koristili organofosforni insketicidi kao i u slučaju folijarne primjene istih, sredstvo Kelvin®40 SC može se primjeniti 7 dana nakon primjene tih organofosfornih insketicida. O mogućnostima miješanja sredstva Kelvin®40 SC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Početak stranice